Föregående sidaa

Artilleribesättning vid Tingstäde fästning

Fältpostnr: 18597

Gotlands artillerikår

Landstormsförband. Infanteri- och artilleribesättning - Tingstäde fästning. Infanterienheten hade en styrka som motsvarade ett drygt kompani. Den disponerade tretton kulsprutor (av den gamla modell 1900) i de olika skansarna i fästningen. Förlagda vid baracklägret vid Träskvälder, i huvudsak barack 23.

I augusti 1941 skedde en omorganisation där Krigsbesättningen i Tingstäde fästning istället organiserades i ett Fortbatteri, ett Fästningsinfanterikompani och ett Fortkompani med 6 stycken små plutoner med kulsprutegevär och 47 mm granatkastare, en kulsprutepluton om 18 och luftvärnskulsprutepluton om 3 pjäser. Manskapet uppgick 1944 till 294 man.

Artilleriet omorganiserades i augusti 1941 till Fortbatteriet.

 

Befäl vid Artilleriavdelningen

 

1939 - 1942

Styckjunkare

Karlsson, Jakob Ludvig Emanuel

 

1939 - 1941

Sergeant

Greneroth, Ely Reinhold Carlsson

 

1943 - 1943

Sergeant

Gottberg, Folke Gustav Henning

 

1939 - 1940

Furir

Ebing, Enar Vilhelm

Kommissarie

1939 - 1941

Furir

Liljegren, David Olof Hjalmar

Pjäschef

1939 - 1943

Furir

Söderberg, Ivar Viktor Gustaf

Kökschef

1939 - 1943

Furir

Jakobsson, John Henning Valdemar

 

1939 - 1939

Furir

Blom, Gustaf Elis Enar Hansson

Pjäschef

1939 - 1941

Konstapel

Pettersson, Harald Gottfrid

Pjäschef

1939 - 1940

Konstapel

Boberg, Knut Einar Fridolf

Pjäschef

1939 - 1940

Lst-konstapel

Viman, Adolf Emanuel

 

 

 

 

 

Värnplutoner

Skans 1 Skans 2
1941 1944 1941 1944
4 kan m/84-10 4 kan m/84-10 ? ?
 
Skans 3 Skans 4
1941 1944 1941 1944
? ? ? ?
 
Skans 5 Skans 6
1941 1944 1941 1944
? ? ? ?
 
   
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig