Föregående sidaa

Luftbevakningskompaniet / 41. Luftbevakningskompaniet

Fältpostnr: 18601

Gotlands infanteriregemente

Det förband som handhade den optiska luftbevakningen på Gotland var Luftbevakningskompaniet som var organiserat av Gotlands infanteriregemente (I 18).

Kompaniet mobiliserades den 3 september och uppsatt av I 18 landstorm, ca 400 man. Chef för kompaniet var kapten Gustaf Söderberg. Han hade sin expedition på Birgersgränd 1, ca 300 meter från Luftbevakningscentralen (Lc).

Kompaniet organiserades 1941 till 41. Luftbevakningskompaniet.

Kompaniet skulle även bemanna 24 luftbevakningsstationer runt hela ön. Det fanns ett antal till som var organiserade av marinen. Luftbevakningen hade före kriget haft problem med sin utbildning, eftersom landstormen inte haft någon utbildningsplikt förrän åren närmast före krigsutbrottet. Luftbevakningen hade därför i stor utsträckning få lita till frivilliga krafter. Det kom den att få göra under kriget också, men av andra skäl. Det var nämligen lämpligt att utbilda och anställa kvinnor och skolungdomar för detta. Även andra frivilliga kunde tas i anspråk så att landstormsmännen skulle kunna friställas för civila sysslor, t ex i jordbruket.

 
Luftbevakningsstaben i Visby
 
Luftbevakningscentralen (Lc Vb) Luftbevakningsstationerna
 

Personal vid Lc

Kompanichef

1939 -

Kapten

Söderberg, Gustaf

 

1941 -

Löjtnant

Jeppsson, Stig Anders Hjalmar

 

1940 -

Löjtnant

Hallberg, Olle

 

1939 -

Lst-löjtnant

Bandelin, Carl

Kompaniadjutant

1939 - 1940

Fanjunkare

Svennefelt, Oskar Valdemar

 

1939 - 1943

Fanjunkare

Larsson, Martin

 

1941 -

Lst-sergeant

Johansson, Gustaf

 

1945 - 1945

Sergeant

Broe, Karl Hugo Maurits

 

1944 - 1944

Furir

Thimgren, Ragnar Johan Arvid

 

1939 - 1941

Furir

Johansson, Johan Einar

 

1940 - 1941

Furir

Bjarneby, Bror Erik Oskar

 

1940

Furir

Borhn, ?

Kommissarie

1940 - 1941

Lst-furir

Larsson, Olof Oskar

 

1939 - 1941

Lst-furir

Nordström, Folke Johan August

Kommissarie

1941 -

Lst-furir

Bast, Hilding Oskar Stefanus

 

1941 - 1945

Lst-furir

Fredriksson, Inge Olof

 

1939 - 1943

Lst-furir

Nyman, Ernst Alfred

 

1939 - 1944

Lst-furir

Widerström, Emil Ivar Isidor

 

1942 - 1945

Korpral / Furir

Nilsson, Hilmer Reinhold Georg

 

1940 - 1945

Korpral / Furir

Lutteman, Per Adolf Gunnar Georg

   

Korpral

Svensson, Rickard

 

1943 - 1945

Korpral

Jakobsson, Thure Hjalmar

 

1939 - 1944

Korpral

Odin, Folke Ragnar

 

1943 - 1944

Korpral

Cederlund, William Harald

 

1944 - 1945

Korpral

Melin, Sven Erik Olof

 

1944 - 1945

Korpral

Ahlgren, Bertil Harry

Ls-chef

1942 - 1944

Korpral

Olofsson, Karl Gustaf Bertil

Ls-chef

1940 - 1945

Lst-korpral

Hultman, Gösta Erik Martin

 

1939 - 1944

Lst-korpral

Karlsson, John Algot

 

1940 - 1945

Lst-korpral

Arweson, Bengt Emil Mattias

Ls-chef

1939 - 1943

Lst-korpral

Lundin, Ingemar Karl Alf

 

1944 - 1945

Lst-korpral

Tingström, August Alrik Emanuel

 

1939 - 1940

Lst-korpral

Pettersson, John Joel

 

1944 - 1945

Lst-korpral

Dahlström, Karl Axel

 

1942 - 1944

Lst-korpral

Larsson, Artur Karl Reinhold

 

1939 - 1945

Lst-korpral

Eriksson, Viktor Albert Sidney

 

1942 -

Lst-korpral

Ekström, Knut Julius Fredrik

 

1939 - 1945

Lst-korpral

Nilsson, Jakob Anders Göte

 

1939 - 1945

Lst-korpral

Magnusson, Harry Karl Gustaf

 

1940 - 1944

Lst-korpral

Karlsson, Erik Agnar

 

1939 - 1945

Lst-korpral

Cedergren, Johan Alexander Sanfrid

Ls-chef vid LS 42

1940 - 1945

Lst-korpral

Veström, Johan Vilhelm Karl

       
 
Rekvirerade fastigheter

Byggmästare A. Modin. Nicolaigatan 35

1939-12-29

1 boningsrum med värme, lyse, städning och sängkläder. (Tillhandahållas kapten Borenz)

Fru Ester Granat. Mellangatan 27

1939-12-29

1 boningsrum med värme, lyse, städning och sängkläder. (Tillhandahållas fanjunkare M. Larsson)

Landsfiskal Justus Jakobsson i egenskap av boutredningsman efter herr G. P. Jakobsson. Birgersgränd 1 Visby

1940-03-01

Undre våningen i fastigheten jämte därtill hörande lokaler.

Fru Astrid Cederwall. Hospitalsgatan 1 Visby

1940-07-01

1 rum en trappa upp innanför köket. (Tillhandahållas officersaspirant sergeant Tengberg)

Fru M. Södergren Odengatan Stockholm

1940-04-20

2 rum och kök i stuga "Holmbo" invid Holms fiskeläge i Vamlingbo.

Bankdirektör Adolf Dahlbäck Södra Kyrkogatan 3 Visby

1940-09-09

2 rum och kök i södra delen nedre botten av sommarvilla under Buters i Väskinde.

Väskinde kommun

1940-09-02

ca 200 kvm i skogsbacken (Folkparken) ca 50 meter sydost bankdirektör Dahlbäcks sommarvilla under Buters i Väskinde.
 
 
 
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig