Föregående sidaa

Luftbevakningsstation 16  (Ls 16)

Fältpostnr: 18613

Gotlands infanteriregemente

Gamla numreringen: 429b. Placerad Kappelshamn.

 

Befäl

       
 
Rekvirerade fastigheter

Herr Karl Johansson Kappelshamn Hangvar

1940-05-14

1 rum i det hus där Ls för närvarande är förlagt.

Herr Yngve Jakobsson Kappelshamn Hangvar

1940-05-16

1 rum i det hus där Ls för närvarande är förlagt.

Förvaltare C. G. Larsson Flenviken Kappelshamn

1940-06-25

1 rum i flygeln samt tillträde till ladugårdstaket.
 
 
 
 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig