Föregående sidaa

Luftbevakningsstation 18  (Ls 18)

Fältpostnr: 18614

Gotlands infanteriregemente

Gamla numreringen: 429e. 9 km nordväst Fårösund. Ahr i Fleringe. 9/9 1939 underställdes luftbevakningsstationen chefen Fårösunds försvarsområde.

 

Befäl

       
       
 
Rekvirerade fastigheter

Förvaltare Ekström Ahr

14/5 1940

1 rum och kök i den byggnad där luftbevakningsstationen för närvarande är belägen.
 
 

   

Jag blev antagen och hamnade på Ahr i Fleringe, längst norrut på Gotland. Fullt utrustad med gevär och övrig militär utrustning anlände jag i början på augusti 1942 till luftbevaknings station nr 18 (Ls 18). Där var jag kvar till juni 1943, då jag återvände hem till Bro för att hjälpa till med betgallring, höskörd och övriga arbeten på sommaren. Under tiden på luftbevakningsstationen läste jag in resten av realskolekursen. Plutonchefen på luftbevakningskompaniet, som var en ung officer, kom på inspektion var 14:e dag. När han fick höra att jag läste in realskolan på Hermods, hjälpte han mig med bl a uttalet i engelska språket, eftersom det var mycket svårare än tyska språket, Som vi gotlänningar har lättare för genom nära språksläktsskap. Visby har dessutom varit en hansestad och därmed en del kvardröjande dialektik. Lönen som luftbevakare var 1:50 kronor om dagen. Men man hade mat, kläder och husrum därtill. Ibland tjänade jag extra genom att ta bevakningspass för kamrater, som var inkallade yrkesfiskare och ville ut på havet. Jag fick då 5 kronor för varje sådant pass. På så sätt kunde jag lätt betala min kurs vid Hermods. (Källa: Bertil Lekström)

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig