Föregående sidaa

Luftbevakningsstation 20  (Ls 20)

Fältpostnr: 18615

Gotlands infanteriregemente

Lauters på Fårö. 1939-09-09 underställdes luftbevakningsstationen chefen Fårösunds försvarsområde. Personalen var förlagda i ett tomt bostadshus. Tornet var av trä och uppfört söder om bostadshuset som ägdes av Elsa Hellgren.

 

Befäl

Ls-chef 1942 Korpral Hultman, Gösta Erik Martin
 
 
Rekvirerade fastigheter

Herr Johan Johansson Lauters Fårö

1940-05-06

Rum för 7 man på nedre botten.

Fröken Mathilda Werkelin Lauters Fårö

1940-09-25

Stora rummet på nedre botten åt norr. (Har tidigare använts som militär förläggning)
 
 

Långfingrade luftbevakare

Vid förra tingssammanträdet voro, som bekant, ett par ynglingar tillhörande luftbevakningen vid Lauters på Fårö instämda för att de vid inbrott i ett par villor tillgripit diverse småsaker till ett sammanlagt värde av 70: 50. Vid förra rättegångstillfället hade endast den ene av ynglingarna infunnit sig och erkänt vad lades honom till last. Förundersökningen för villkorlig dom hade nu verkställts beträffande honom. Kumpanen var nu tillstädes och även för honom skall det bli förundersökning   Den förstnämnde dömdes till 3 mån. straffarbete, villkorligt och den andre får sin dom vid nästa tingssammanträde sedan förundersökning ägt rum. (Källa: 683)  (Läs mer / pdf)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig