Föregående sidaa

Luftbevakningsstation 35  (Ls 35)

Fältpostnr: 18618

Gotlands infanteriregemente

Gamla numreringen: 329b. 1939-01-03 låg ls-stationen vid Torpet 200 norr Bringsarve "Hallute backe". Beläget vid infarten till Ljugarn. Ls-stationen handhade även kustbevakningen mellan sockengränsen Alskog / Ardre - Grynge udd.

 

Befäl

       
       
 
Rekvirerade fastigheter

Herr Arvid Johansson Bringsarve Ljugarn

1940-05-14

1 stuga vilken disponeras till luftbevakningsstation. Obebodd om 2 mindre rum. Nyttjanderätten till stugan tillhör (så länge hon lever) fru Dora Westberg född Sandström, vilken är intagen på ålderdomshemmet i Klintehamn.
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig