Föregående sidaa

Luftbevakningsstation 36  (Ls 36)

Fältpostnr: 18619

Gotlands infanteriregemente

Gamla numreringen: 423c. Ls-sationen var placerad 600 meter sydsydost Gammelgarns kyrka vid Handelsboden.

 
 

Befäl

       
       
 
Rekvirerade fastigheter

Skyttepaviljongen Gammelgarn

1940-05-14

Byggnaden
 
 

Gammelgarns skyttepaviljong (Ls 36) är numera flyttad från sin ursprungliga plats. Den ligger numera vid Rågåkre.

 
   
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig