Föregående sidaa

Luftbevakningsstation 39  (Ls 39)

Fältpostnr: 18621

Gotlands infanteriregemente

Gamla numreringen: 423b. 1939 låg ls-sationen vid Nors i Gothem, 4 km meter sydost Gothem kyrka. Utkiken låg först på taket till ladugården men flyttades senare till bostadshusets tak.

 

Befäl

       
       
 
Rekvirerade fastigheter

Herr Mattias Arwesson Nors Gothem

1940-05-17

2 rum som för närvarande disponeras av Ls-personal på andra våningen i mangårdsbyggnaden.
 
 
 
Vaktsoldater vid Nors I. Nygren, Lilly, Valborg, Sven och Bengt Arvidsson vid Nors
   
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig