Föregående sidaa

Luftbevakningsstation 44  (Ls 44)

Fältpostnr: 18625

Gotlands infanteriregemente

Gamla numreringen: 429f. 900 meter söder Lergravsvikens nordända i Rute. Ls-stationen handhade även kustbevakningen mellan Smöjeudd - mot Lärbro.

 

Befäl

       
       
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig