Föregående sidaa

Luftbevakningsstation 67  (Ls 67)

Fältpostnr: 18632

Gotlands infanteriregemente

Gamla numreringen: 429c. Placerat i den gamla kvarnruinen ca 900 meter ost nordost kyrkan i Lärbro.

 
 
 

Med tåget norrut. Stående Kerstin Engström, ? Olofsson, Gunhild Ekström, Märta Carlsson och en norrlandstjej. Sittande Dagny Svensson och Alna Hägerth. Bilden är tagen 1941.

 

Läroverksflickor som luftbevakningslottor

Under beredskapsåren 1939-45 tjänstgjorde en del läroverksflickor på sommarloven som luftbevakningslottor ”någonstans på Gotland”. En enorm upplevelse och avkoppling för den tidens strängt hållna elever! Man försakade inget tillfälle att dansa och roa sig på kvällar och nätter. Det var därför inte så underligt att det kunde vara svårt att hålla sig skärpt och vaken på passen.

Då kapten Söderberg (tror det var Nils) och Lola Jacobsson en gång kom på nattlig inspektion till luftbevakningstornet på Röcklingebacke i Lärbro, befanns luftbevakningslottan (insändaren, Dagny Wernekull) i djup sömn. Det blev permissionsförbud för vederbörande i fjorton dagar och hela luckan fick stanna kvar på stationen en vecka över den utsatta tiden. Det senare mottogs endast med glädje!

   
   

Dagny Wernekull, Visby, har avlidit i en ålder av 89 år (3/5 2012). Hon var född i Silte men kom till Visby redan som femåring. Efter realskolan och gymnasiestudier vid Visby högre allmänna läroverk, som det hette på den tiden, arbetade hon en tid på kontoret hos grossistfirman C J Björkander & Son. 1952 fick hon anställning som korrekturläsare på Gotlands Folkblad, där hon sedan också var familjeredaktör, en befattning hon innehade också efter det att Gotlands Folkblad och Gotlänningen gått samman till Gotlands Tidningar. I nära 25 år verkade hon i tidningshuset vid Specksrum. Den bortgångna hade många skiftande intressen, overksam var hon aldrig. Hemmet och trädgården på Klinten, liksom fram till 1996 stugan vid Kyllaj kom i första hand. Varje år företog hon resor utomlands och hon hade tillsammans med maken Ingmar besökt alla våra världsdelar. Hon var medlem i föreningen Hem & Samhälle och hade i ett tiotal år varit kassör i (I-län)sförening av ILCO. Maken Ingmar avled 1997. Närmast sörjande är nu dottern Christina Klintberg, Bromma, och dottern Eva Bächi, Älta, och deras familjer.

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig