Föregående sida

30. Flygfältsluftvärnstroppen

Fältpostnr: 18651

Gotlands artillerikår (Lv 3 G)

Stationära 20 mm akan m/41 vilka tillförts på våren 1942. Landstorm Stockholm. Ingick i 10. Luftvärnsdivisionen. Efter 1/12 1943 Lv 3 G.

 

Befäl

 

1944 - 1945

Konstapel

Bäckström, Holger Alef
       
       
 
 
 
Vpl 48-74-30 Borg Länhard Engelbrekt Everdahl
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig