Föregående sida

31. Flygfältsluftvärnstroppen

Fältpostnr: 18652

Gotlands artillerikår (Lv 3 G)

Stationära 20 mm akan m/41 vilka tillförts på våren 1942. Landstorm Stockholm. Ingick i 10. Luftvärnsdivisionen. Efter 1/12 1943 Lv 3 G. 1944 grupperad i Visby

 

Befäl

Chef 1945 Fänrik Forslund, Hjalmar

 

1943 - 1944

Furir

Ringvall, Elis Olof
       
       
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig