Föregående sida

34. Flygfältsluftvärnstroppen

Stationära 20 mm akan m/41 vilka tillförts på våren 1942. Landstorm Stockholm. Ingick i 10. Luftvärnsdivisionen. Efter 1/9 1944 Lv 3 G.

 

Befäl

       
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig