Föregående sida

3. Pansarbilskvadron ur K 3

Livregementets husarer

Fältpostnr: 23513

II. kavalleribataljonen 3. pansarbilskvadronen. Denna bataljon uppsattes av K 4 (Kungl. Norrlands dragonregemente). Den 1. september 1939 mobiliserades II. kavalleribataljonen under befäl av major Gösta Bergenstråhle. Chef för pansarbilskvadronen var ryttmästare Karl Otto Smitt. Bataljonsstab, cykelskvadron och 3. pansarbilskvadronen förlades i Svartbyn sydost om Boden medan ryttarskvadronen förlades i A 5 kaserner. Emellertid blev kavalleribataljonen kvar i Norrbotten och omgrupperades i oktober till Överkalix. Härifrån utförde bataljonen omfattande rekognosceringar mot bl a Övertorneå och Juoksengi.

I mitten av november avsågs bataljonen att hempermitteras, men efter Sovjetunionens anfall på Finland den 30. november ställdes man åter på krigsfot efter att ha bytt från normal- till vinterorganisation. II. kavalleribataljonen grupperades på 2. armékårens vänstra flygel vid Korpilombolo. 1942 överfördes pansarbilskvadronen till de nybildade pansartrupperna. (Källa: Staffan Rosenqvist. Beredskapsmärken 1939-1945)

 

Den 13 juni 1941 överfördes en pansarbilskvadron ur Livregementets husarer (K 3) till Gotland. I denna ingick bl a två Pb m/31 och två Pb m/40. Förbandet ställdes under militärbefälhavarens befäl.

Till en början grupperades pansarbilsskvadronen i Sylfaste (Lere i Endre), förlagda vid mejeriet, troligen för att finnas nära flygbasen i Roma. Senare grupperades den i närheten av Ljugarn. Skvadronen återgick till fastlandet redan i augusti.

 

 

 

 

 

 

 

Speciella händelser vid förbandet

Löjtnant H. von Bornstedt anhöll om tillställning, lördagen den 12 och söndagen den 13 juli 1941 kl. 18.00-01 natten till söndagen och klockan 24.00 på söndagen, Sylfaste, Follingbo.

 

"Vi ha en liten trevlig off.mäss här, egendomligt nog mest med kavallerioff. från K.3 i Skövde. De äro adliga och tala officersskånska. Sina hästar ha de inte med utan det är numera stridsvagnar i stället." (Bataljonsläkaren Henning Tibblin 1941)
 
 

Befäl

Skvadronchef

1939 - 1941

Ryttmästare

Smitt, Karl Otto

Skvadronchef

1941 - 1941

Löjtnant

Bornstedt von, Helmuth Ludvig

 

1944 - 1946

Löjtnant

Isberg, Per Oscar

 

1941 - 1941

Fanjunkare

Lundstedt, Ernst Edvin

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig