Föregående sidaa

5. Fältpoliskompaniet

Fältpostnr: 40299

Värmlands regemente I 2

Högre staber V. milo 5. fältpoliskomp I 2.

 

Kompani ur Värmlands regemente (I 2). Förlagda på Gotland 1945 5/8 - 19/8. Kompaniets var placerade vid interneringslägret "Lager Lingen" i Havdhem som vaktkompani. 7 officer respektive underofficer samt 98 man.

Femte fältpoliskompaniet började sin tjänst i Lager Lingen den 5 augusti. Det tog bara två veckor från beslutet till att den utökade bevakningssstyrkan fanns på plats. Här visas hur besluten togs och vad de innebar i praktiken. Detta är ett exempel på handlingskraft vid genomförandet av ett beslut om skärpt bevakning i Lager Lingen.
Den 23 juli 1945 hade armestabens högkvarter utfärdat en hemligstämplad order.
Enligt ordern skulle "bevakningspersonalen vid interneringsläger på Gotland förstärkas med fältpolisförband". Femte militärområdet skulle till den 1 augusti organisera ett fältpoliskompani utom en pluton. Materiel skulle medföras i en omfattning som bestämmdes i samråd med militärbrfälhavaren för milo VII som hade ansvaret för lägret i Havdhem. Milo VII skulle endast ställa så många bilar, stammotorfordon, till förfogande som oundgängligen behövdes. Personalen skulle tvångsvis inkallas omedelbart. Avsedd tjänsttgöringstid under ledning av VU milo var tre veckor.
Den 25 juli bekräftar militärbefälsstaben vid VU milo att ett inom V milo organiserat fältpoliskompani utom en pluton (utan tross) skulle inträffa i Visby den 5 augusti på morgonen med ordinarie båtlägenhet. Styrkan på omkring 120 man skulle avlösa det av I 18 organiserade fältpoliskompani som nu tjänstgjorde som interneringsvakt i Havdhem. I hamnen i Visby skulle sammanslagen frukost utspisas. Biltransport till Havdhem skulle ordnas av chefen för I 18. Avlösande fältpoliskompani skulle den 6 augusti överta fordon, förläggnings- och förplägnadsutrustning m.m. Det finns också en punkt som säger att erforderliga drivmedel beställes särskilt av stabsintendenten.
Den 30 juli 1945 utfärdar militärbefälstaben vid VII milo nya hemligstämplade annvisningar med anledning av fältpoliskompaniets ankomst till Visby en dag tidigare den 4 augusti på morgonen i stället för den 5 augusti. Anvisningarna innehåller sex punkter. Hamnofficeraren ur I 18 dirigerar fältpoliskompaniet efter debarkeringen till Gamla Maltfabrikens gård där utrustningen upplägges. Utspisning sker klockan 09.15 på gården genom chefen för I 18. Klockan 10 till 12 är det rundvandring i Visby (frivillig) under ledarskap av en officer ur I 18. Efter uppställning klockan 09.00 på Gamla Maltfabrikens gård blir det avmarsch till södra järnvägsstationen. I 18 ställer upp med en vägvisare och en lastbil för tyngre utrustning. Klockan 14.20 sker avresa med ordinarie tåg till Havdhem. Ankomst i Havdhem är klockan 16.14 då femte fältpoliskompaniet träder under överstelöjtnant Sellins befäl. För avlösning, transport och hempermittering av sjunde fältpoliskompani gäller tidigare utfärdade bestämmelser. (Hartmut Pauldrach: Tyska soldater på Gotland 1945)

 

Befäl

Kompanichef 1945 Kapten Edelfeldt, Bengt Gustaf Rune  (poliskommissarie i det civila)
       
 
 

Minnen från 5. Fältpoliskompaniet

Från Göran Vedlés fotoalbum

Göran Larsson- Vedlé

Fotografierna nedan från 5. Fältpoliskompaniet kommer från Göran Larsson - Vedlé. Han tjänstgjorde i kompaniet under den aktuella tiden. Göran Erik Oskar Larsson var född i Längbro i Örebro län den 2 september 1918. År 1953 bytte han namn till Vedlé. Gift med Karin Berit Cyrene. De fick dottern Karin Helén. Göran avled i Älvsjö den 15 augusti 2004.

 

Kompani ur Värmlands regemente (I 2). Förlagda på Gotland 1945 5/8 - 19/8. Femte fältpoliskompaniet, började sin tjänst vid interneringslägret Lager Lingen i Havdhem socken på Gotland den 5 augusti. Kompaniet var placerade  som vaktkompani med 7 officer respektive underofficer samt 98 man. Fältpoliskompaniet utom en pluton (utan tross) skulle inträffa i Visby den 5 augusti på morgonen med ordinarie båtlägenhet. I hamnen i Visby skulle sammanslagen frukost utspisas. Biltransport till Havdhem skulle ordnas av chefen för I 18.
Den 30 juli 1945 utfärdar militärbefälstaben vid VII milo nya hemligstämplade annvisningar med anledning av fältpoliskompaniets ankomst till Visby en dag tidigare den 4 augusti på morgonen i stället för den 5 augusti. Anvisningarna innehåller sex punkter. Hamnofficeraren ur I 18 dirigerar fältpoliskompaniet efter debarkeringen till Gamla Maltfabrikens gård där utrustningen upplägges. Utspisning sker klockan 09.15 på gården geenom chefen för I 18. Klockan 10 till 12 är det rundvandring i Visby (frivillig) under ledarskap av en officer ur I 18. Efter uppställning klockan 09.00 på Gamla Maltfabrikens gård blir det avmarsch till södra järnvägsstationen. I 18 ställer upp med en vägvisare och en lastbil för tyngre utrustning. Klockan 14.20 sker avresa med ordinarie tåg till Havdhem. Ankomst i Havdhem är klockan 16.14 då femte fältpoliskompaniet träder under överstelöjtnant Sellins befäl.

   
Bevakning av interneringsläger i Havdhem
Ombord på M/F Gotland - Överresan 4/8 1945
   
Olle och jag i Visby Einar och Olle
   
Jag, Blomkvist, Allnor, Back Olle o Persson
   
Lager Lingen
Den stiliga teatern Några av de 60 tälten
   
Till minnet av fallna tyskar Modellbyggare
   
Födelsedagsfest Fotboll Sverige - Tyskland
   
Arbetslag på idrottsplatsen Tyska flottan representerades även, här ett av deras tält
   
Lager-musiken gästspelade i Sv. lägret Utsikt
   
5 glada fältpoliser
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig