Föregående sida

Stridsvagnspluton "G"

Fältpostnummer 42045

Stridsvagnspluton ur Södermanlands regemente (P 3) i Skövde. Förlagda på Gotland fr o m april 1943.

I december 1942 beslöts att P 3 i Strängnäs skulle utbilda en stridsvagnspluton. Plutonen skulle ingå i "täcktrupp 41" på Gotland.

I april 1943 landsattes detta lilla pansarförband i Slite, det första någonsin på Gotland. Stridsvagnarna var redan urmodig då den anlände till ön. Den saknade kanon och var bara utrustad med två kulsprutor. Vagnen var en tjeckisk modell men både motor och pansar var svenskt. Trots det stora antalet fick förbandet nöja sig med beteckningen pluton.

 

Stridsvagnsplutonen bestod av: 15 st strv m/37. 1 personbil ur 18 depå. 5 st lastbilar (3 tons med dragkrok) ur I 18 depå. 1 st motorcykel. 5 st släpkärror till strv m/37.

 

Denna stridsvagnspluton "G" ställdes direkt under militärbefälhavarens befäl.

Militärbefälhavarens order 11/9 1943: "Reserv i förläggningens omedelbara närhet. Rekognosering verkställd dels för gruppering 700 meter sydost Hallfreda för anfall mot på fälten öster Follingbo och omkring eller på Roma flygfält luftlandsatt trupp, dels för understöd av försvaret av Visby och Visby flygfält". (Källa: A-101)

 

Eftersom P 1 ännu inte hunnit bli uppsatt fick plutonen administreras från P 3 i Strängnäs.

Eftersom de små 4.5 tons-vagnarna inte ansågs kunna användas i pansarstrider utnyttjades de istället som rörliga kulsprutevärn. Förbandet var relativt personalsvagt då det bestod av endast 40 man men hade ändå kompanis storlek.

Efter att stridsvagnspluton "G" gjort färdig sin beredskapstjänst förlades den i fältdepå. Chefen löjtnant Pelling skickades istället till P 3 i Strängnäs för att påbörja utbildning på de pansarbilar Pb m/41 som beslutats skulle överföras till Gotland. 

Under tiden omorganiserades förbandet till 41. stridsvagnskompaniet, dvs stridsvagnsplutonen "kläddes på" kompanistab, kompanitross och en pansarvärns /  luftvärnspluton.

   
   
   

Befäl

Plutonchef

1943 - 1944

Löjtnant

Pelling, Per

 

1943 - 1944

Sergeant

Erbén, Isac

 

1943 - 1944

Vpl sergeant

Lindblad, Karl Bertil

 

1943 - 1944

Furir

Pettersson, Erik

   
 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig