Föregående sida

41. Stridsvagnskompaniet

Fältpostnummer 42045

1944-45 (Samma fp-nr som Stridsvagnspluton "G"). Efter att stridsvagnspluton "G" ställts i depå 1944 omorganiserades förbandet till 41. stridsvagnskompaniet, dvs stridsvagnsplutonen "kläddes på" kompanistab, kompanitross och en pansarvärns/luftvärnspluton.

Den senare var med sina tre 20 mm automatkanoner modell 1940 ett viktigt komplement till de små kanonlösa stridsvagnarna.

Fr o m 1 april 1944 övertog P 1 G mobiliseringsansvaret från P 3.

Kompaniet fick efterhand alla de 47 Strv m/37 som armén hade. Till en början bestod kompaniet emellertid av endast fyra 5-vagnsplutoner och en motoriserad pansarvärns/luftvärnspluton. Kompaniet hade fr o m 1 april 1944 sin depå i Tingstäde och lydde direkt under militärbefälhavaren.

Under en nattövning 1944 i närheten av Slite råkade en Strv m/37 köra över en klint och föll ner ett par meter. Strv nr: 169:s besättning klarade sig med mindre skador, vagnen däremot blev sned i chassit och gick inte att reparera.

Den 14 augusti 1944 förflyttades förbandet till Tofta.

Under hösten av 1944 kom 41. stridsvagnskompaniet att ingå i I 18:s  provisoriska 2. bataljon. I november organiserade I 18 och P 1 G en bataljon med stridsvagnskompani.

Sammanlagt kom stridsvagnskompaniet att bestå av 48 stycken stridsvagnar m/37 samt 217 man.

Den nye ÖB Helge Jung gjorde en inspektionsresa till Gotland i juni. Bland de förband han besökte fanns stridsvagnskompaniet med dessa små kulsprutevagnar. Han meddelade att det skulle komma "riktiga" stridsvagnar, de bästa som fanns i Sverige (4. Tunga stridsvagnskompaniet).

 
   
Stridsvagnarna
Vagn 131 Vagn 132 Vagn 133 Vagn 134 Vagn 135 (I mobdepå)
         
Vagn 136 Vagn 137 Vagn 138 Vagn 139 (I mobdepå) Vagn 140
         
Vagn 141 Vagn 142 Vagn 143 (I mobdepå) Vagn 144 Vagn 145
         
Vagn 146 Vagn 147 (I mobdepå) Vagn 148 Vagn 149 Vagn 150
         
Vagn 151 Vagn 152 (I mobdepå) Vagn 153 Vagn 154 Vagn 155 (I mobdepå)
         
Vagn 156 (I mobdepå) Vagn 157 Vagn 158 Vagn 159 Vagn 160
         
Vagn 161 Vagn 162 Vagn 163 (I mobdepå) Vagn 164 (I mobdepå) Vagn 165
         
Vagn 166 Vagn 167 Vagn 168 Vagn 169 (*) Vagn 170
         
Vagn 171 Vagn 172 Vagn 173 Vagn 174 (I mobdepå) Vagn 175 (I mobdepå)
         
Vagn 176 Vagn 177 (I mobdepå) Vagn 178 (I mobdepå)    
         

(*) Vagnen skadad efter olycka, skrotad.

   
 

Befäl

Kompanichef

1943 - 1944

Kapten

Ewertz, Bengt Kristian

 

1943 - 1944

Vpl sergeant

Lindblad, Karl Bertil

  1945 Furir Scharmer, Gösta
       
   
   

Giiiiiiiiiiiv akt! FORMERING TILL SALU!

Varför inte en stridsvagn? Många tittade intresserat, men få var spekulanter.

 

Vem vill ha en stridsvagn att ställa upp i trädgården som avskräckande vapen? Chansen att få en sådan privat fanns i går vid militärauktionen i Visby, då en hel del motorfordon, däribland en del stridsvagnar försåldes.

Nej, annonsen har inte figurerat i spalterna, utan är tillverkad efter den årliga försäljningen av militära fordon på A 7 i går. (15/8 1963) Bland det som salufördes fanns tre stridsvagnar av ålderstiget datum och några bagerier för fältmässigt bruk.
− Inte skulle en stridsvagn vara dum att ha se’n i övergången till högertrafik, sade en mycket vänstervan bilist.
Huvudparten av det saluförda bestod dock av bilar och traktorer. Några bilar var stämplade ”För skrotning” men i övrigt verkade de befinna sig i god kondition.
Militära försäljningar av detta slag är ingen stor publikfest, men ändå syntes så många spekulanter att de flesta fordonen bör finna köpare – även stridsvagnarna.

Några spekulanter från fastlandet fanns också på plats. Kanske några av den ”människospillra” i landet som livnär sig på dylika försäljningar. De köper, rustar upp och gör enorma vinster vid försäljning. (Källa: 277)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig