Föregående sida

X. Luftvärnsdivisionsstaben

Fältpostnr: 44405

Stockholms luftvärnsregementes batteri på Gotland (Lv 3 G)

1/10 1943 organiserades X. Luftvärnsdivisionen med 3 stycken batterier (28, 29 och 30) med 7.5 cm luftvärnskanoner m/37 samt ett luftvärnsautomatkanonkompani (30) Divisionen var i huvudsak bemannad från fastlandsregementen. Efter 1/10 1943 Lv 3 G.

Staben grupperad 1944 - 1945 i Tingstäde

 

Befäl

Kompanichef 1944 Kapten Carlbäck, John Arne Vilhelm
       
 
 

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig