Föregående sida

30. Luftvärnskanonbatteriet  X. Luftvärnsdivisionen

Fältpostnr: 44408

Stockholms luftvärnsregementes batteri på Gotland (Lv 3 G)

Batteriet uppsattes 1/1 1945 och ingick i det tidigare organiserade X. Luftvärnsdivisionen. Beväpning 4 pjäser 7.5 cm lvkan m/37.

    

Batteriet grupperat 1945 på Galgberget Visby

 

Befäl

  1945 - 1945 Löjtnant Ahlqvist, Carl Folke
  1945 Sergeant Gustafsson, Alf Lennart  (Guldborn)
 

1945 - 1945

Furir

Svensson, Johan Robert Stig

       
       
 
   
Ritning över lv-platsen vid Galgberget Flygfoto 1955
   
   
 

 

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig