Föregående sidaa

109. Skyttekompaniet

Gotlands infanteriregemente

1941-45. Ingick i III. Utbildningsbataljonen (befälsutbildning mm). 19/8 1945 - 25/8 1945 deltog kompaniet av bevakningen vid interneringslägret "Lager Lingen".

 

Befäl

 

1942 - 1944

Kapten

Arweson, Karl Gustaf Mathias

 

1944 - 1944

Kapten

Calissendorff, Anders Christoffer

 

1943 - 1944

Löjtnant

Lidbrink, Erik Rikard Elvin

 

1944 - 1944

Löjtnant

Skalin, Nils Olof

 

1944 - 1944

Fänrik

Kåhre, Claes Henrik

 

1943 - 1944

Sergeant

Klang, Rolf Sten Oskar

 

1945 - 1945

Sergeant

Lindell, Bengt Valdemar

 

1944 - 1945

Sergeant

Ahnell, Karl Erik Herman Johansson

 

1943 - 1944

Sergeant

Hoas, Sigfrid

 

1943

Furir

Jakobsson, Sven Niklas Hjalmar

 

1944

Furir

Kanterud, Bengt Vilhelm

 

1943 - 1944

Furir

Hedenstein, Alfred Lennart

 

1944

Furir

Zetterqvist, Olof Bruno

 

1942 - 1945

Furir

Hulthén, Ernst Yngve

 

1945

Furir

Alexandrie, Stig Gunnar Lillebror

 

1943 - 1943

Furir

Sandström, Sven Stig

 

1943 - 1944

Furir

Johansson, Erik Arvid

 

1944 - 1946

Furir

Sjölin, Curt

 

1940 - 1942

Korpral

Svensson, Johan Robert Stig

 

1943 - 1944

Korpral

Bäckman, Bengt Olov

 

1944

Korpral

Olsson (Rahmqvist), Elof Henrik

 

1944

Korpral

Eriksson, Lars Herman

 

1944

Korpral

Danielsson, Björn Erik

 

1944

Korpral

Byberg, John Gunnar Vilhelm

 

1943 - 1944

Korpral

Stäring, Paul William

 

1943 - 1944

Korpral

Grymlings, Nils Bertil Konrad Olofsson

 

1940 - 1943

Korpral

Kullman, Stig Raoul Vilhelm Henrik

 

1941 - 1944

Korpral

Pettersson, Nils Erik Ludvig

 

1943 - 1944

Korpral

Fontell, Karl-Arne Gerhard

       
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig