Föregående sidaa

Särskilt organiserat kompani "Lager Lingen"

Gotlands infanteriregemente

Kompaniet var organiserat med folk från både I 18 och folk från fastlandet och placerade vid interneringslägret "Lager Lingen" i Havdhem som vaktkompani 1945 19/9 - 11/10. Sex officer respektive underofficer samt 94 man.

 

Befäl

Kompanichef 1945 Kapten Åkerman
       
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig