Föregående sidaa

Luftbevakningsstation 17  (Ls 17)

Gotlands Marindistrikt

Flering Saxriv. 1942 flyttades Ls 17 till Bläse i Fleringe. Gamla numreringen: 429d. Tillhörde marinen. Stationen var även tillfällig utkiksplats för Kustsignalstation KSS.

 

Befäl

       
       
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig