Föregående sidaa

Luftbevakningsstation 6  (Ls 6)

Gotlands Marindistrikt

Eksta (Skansudde) (Reserv ls). Gamla numreringen: 327a. Tillhörde marinen. Stationen var även tillfällig utkiksplats för Kustsignalstation KSS.

 

Befäl

       
       
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig