Föregående sida

Depå

Stockholms luftvärnsregementes batteri på Gotland (Lv 3 G)

Förläggningsplats var på Hällarna.

 

Befäl

Batterichef

1944

Kapten

Fock, Evald

Batterichef stf

1944

Löjtnant

Sehlin, ?

 

1944 - 1945

Löjtnant

Ahlqvist, Karl Folke

 

1945

Fänrik

Tengberg, Stig Ove Hjalmar

 

1944 - 1945

Styckjunkare

Karlsson, Karl Fredrik

 

1944 - 1945

Sergeant

Bjerke, Nils Gerhard

 

1944 - 1945

Sergeant

Ericsson - Egrenius, Erik Lennart

 

1944

Furir

Dalman, Lars Erik

 

1944

Furir

Nilsson, Henning Martin

 

1944

Furir

Jakobsson, Bengt Vilhelm

 

1944 - 1944

Konstapel

Danielsson, Axel Torbjörn
 

1944

Konstapel

Johansson-Lethammar, Harald Johan Valdemar

       
 
 
 
Vpl 89-18-43 Tord Rune Sigvard Schill
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig