Föregående sida

Förband organiserade av Gotlands Marindistrikt under beredskapen 1939 - 1945

Förband

  Mpnr

Marindistriktstaben

Gotl. Marindistrikt

 1985

Gotlands bevakningsområde

Gotl. Marindistrikt

 2414

Tingstäde radio

Gotl. Marindistrikt

 2235

Gotlands sjövärnsflottilj nr: 13

Gotl. Marindistrikt

 1277 / 1401

Sjöfartskontrollstation sks  51 Visby

Gotl. Marindistrikt

 2862

Sjöfartskontrollstation sks  52 Kappelshamn

Gotl. Marindistrikt

 2729

Sjöfartskontrollstation sks  53 Fårö (Lotsplatsen)

Gotl. Marindistrikt

 1577

Sjöfartskontrollstation sks  54 Bungenäs (Militärledsstation)

Gotl. Marindistrikt

 3004

Sjöfartskontrollstation sks  55 Slite

Gotl. Marindistrikt

 3258

Sjöfartskontrollstation sks  57 Burgsvik (Lotsplatsen)

Gotl. Marindistrikt

2729A

Kustsignalstation KSS  53 (kbs 50) Gotska Sandön norra (fyren)

Gotl. Marindistrikt

90353 / 3195

Kustsignalstation KSS  54 (kbs 51) Gotska Sandön södra (fyren)

Gotl. Marindistrikt

90354 / 2033

Kustsignalstation KSS  55 (kbs 52 mp) Fårö fyr

Gotl. Marindistrikt

90355 / 2842

Kustsignalstation KSS  57 (kbs 53) Katthammarsvik (Fyrplatsen Östergarn)

Gotl. Marindistrikt

90357 / 1111

Kustsignalstation KSS  58 (kbs 54) Närs fyr

Gotl. Marindistrikt

90358 / 3115

Kustsignalstation KSS  59 (kbs 56) Hoburgen, Hoburgs fyr

Gotl. Marindistrikt

90359 / 3605

Kustsignalstation KSS  60 (kbs 57) Stora Karlsö fyr

Gotl. Marindistrikt

90360 / 2985

Kustsignalstation KSS  61 (kbs 58) Visby Lotsutkiken

Gotl. Marindistrikt

90361 / 2268

Kustsignalstation KSS  62 (kbs 60 mp TG?) Gamla fyren, Halls fiskeläge

Gotl. Marindistrikt

90362 / 1605

Kustbevakningstation kbs  50 Gotska Sandön norra (KSS 53)

Gotl. Marindistrikt

90353 / 3195 

Kustbevakningstation kbs  51 Gotska Sandön södra (KSS 54)

Gotl. Marindistrikt

90354 / 2033

Kustbevakningstation kbs  52 Fårö fyr (KSS 55)

Gotl. Marindistrikt

90355 / 2842

Kustbevakningstation kbs  53 Katthammarsvik (Fyrplatsen Östergarn) (KSS 57)

Gotl. Marindistrikt

90357 / 1111

Kustbevakningstation kbs  54 Närs fyr (KSS 58)

Gotl. Marindistrikt

90358 / 3115

Kustbevakningstation kbs  55 Faludden (Fyrplatsen)

Gotl. Marindistrikt

 2855

Kustbevakningstation kbs  56 Hoburgen, Hoburgs fyr (KSS 59)

Gotl. Marindistrikt

 90359 / 3605

Kustbevakningstation kbs  57 Stora Karlsö (KSS 60)

Gotl. Marindistrikt

90360 / 2985

Kustbevakningstation kbs  58 Visby lotsutkiken (KSS 61)

Gotl. Marindistrikt

90361 / 2268

Kustbevakningstation kbs  59 Stenkyrkehuks fyr

Gotl. Marindistrikt

 3385

Kustbevakningstation kbs  60 Gamla fyren Halls fiskeläge (KSS 62)

Gotl. Marindistrikt

90362 / 1605

Visbyavdelningen Lokalstyrkor

Flottans Visbyavdelningen

 1315

2. Bevakningskompaniet

Flottans Visbyavdelningen

 

3. Kompaniet

Flottans Visbyavdelningen

 

4. Kompaniet

Flottans Visbyavdelningen

 

Ständiga taktiska förband i Visby

Gotl. Marindistrikt

 1415

26. vedettbåtsdivisionen (Ständiga taktiska förband)

Flottans Visbyavdelningen

 3186

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig