Föregående sida

1. Automatkanonbatteriet

Fältpost 18403 / Marinpostnr: 1916B / 90163

Gotlands kustartillerikår

Under A 7:s organisation kallades förbandet 1. Luftvärnsautomatkanontroppen med fp-18403. Ingick i III. Divisionen. Överflyttad till KA 3 1940-01-15.

1938 levererades två 40 mm lvakan m/36 till Gotland och till det nybildade 1. lvtroppen.

 

1939-09-04 beordras Lvakantroppen att grupperas inom Norra försvarsområdet för försvar av Slite.

1939 grupperad vid övningsfältet öster Fårösund.

1939 grupperad vid vid Solklintshöjden senare Lännahöjden i Slite (kraftverket).

1939 grupperad i Gammelgarn.

1941-03-18 grupperad på KA 3:s kasernområde i Fårösund.

 

Befäl

Lvtroppchef 1939 - 1939 Kapten Liljenström, Carl Johan
 
 
Rekvirerade fastigheter

Handlaren G. Nyström Gothem

1939-12-08

1 manskapsrum, kvarter för ca 20 manskap
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig