Föregående sida

3. Luftvärnsbatteriet

Marinpostnr: 90154 / 1920 (3062)

Gotlands kustartillerikår

1941 levererades 3 st 7.5 cm lvkan M/30 med cinstr M/33 (Papello) till Gotland och till 3. Luftvärnsbatteriet. Pjäserna hade nr: 9, 10 och11.

1941-02-22 grupperade i Visby och Norra hällarna. Där fick batteriet dubbel uppgift. Från sin gruppering kunde det lösa både luftvärnsuppgift och flankeringsuppgift framför Visby hamninlopp.

 

Hemlig rapport angående kustartilleriet på Gotlands omfattning 1/7 1942: Bestående av 3 stycken 75 mm luftvärnskanoner M/30. Batteriet är motoriserat. Batteriet förfogar över 3 stycken 8 mm dubbla lvksp, dels 3 stycken 150 cm strålkastare med lyssnarapparat.

 

1943 fortfarande grupperade på Hällarna (och Galgbacken).

Efter att batteriet överlämnats till armén i september / november 1943 skedde en personalavlösning med manskap från Lv 11/L 10. Denna organisation ändrades emellertid och 3. lvbatteriets materiel återgick till KA 3 och Lv 11/L 10 medförde egen materiel och bildade i stället 30. lvbatt.

 

Befäl

 

1943

Löjtnant

Bjernekull, Stig Axel Bertil

 

1943

Furir

Johansson, Gunnar Mauritz

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig