Föregående sida

3. Automatkanonbatteriet

Fältpost 18405 / Marinpostnr: 2220 / 90155

Gotlands kustartillerikår

Under A 7:s organisation kallades förbandet 3. Luftvärnsautomatkanontroppen med fp-18405. Ingick i III. Divisionen. Överflyttad till KA 3 1940-01-15.

1938 levererades två 40 mm lvakan m/36 till Gotland och till det nybildade 3. lvtroppen.

 

1939-09-04 beordrad att ingående i Roma skyddsområde och där vara underställd skyddsområdets chef. Grupperad vid Karby i Roma samt Björke skola.

Från början av 1940 grupperade vid Lännaberget i Slite, mellan Cementfabriken och Länna gård. (Batteriområdet på Lännaberget omfattade 1/2 till 1 hektar. Helt inhägnat med taggtrådsstängsel med undantag med två grindöppningar. Grindöppningarna är belägna straxt intill varandra och är avsedda dels för miltärens behov samt dels för en väg som går över området och används av Slite Cement. Vaktposterna hade sin plats i ett vakttorn beläget ca 75 meter från grindöppningen och på bergets högsta punkt).

 

Befäl

Lvtroppchef

1939 - 1939

Kapten

Du Rietz, Per Gunnar Erik

Lvtroppchef

1939 - 1943

Reservlöjtnant

Tidholm, Tore Jakob

Lvtroppchef

1943 -

Fänrik

Sjöqvist, Alfred

 

1940 -

Fänrik

Edberg, ?

Stabsfurir

1940 -

Furir

Grönberg, Sven

Kommissarie

1939 -

Konstapel

Stille, ?

 

 

Korpral

Svensson, Folke

 

 

Vpl furir

Åkerman, Håkan

 

1942

Vpl furir

Andersson, Erik Bernt Sigfrid

Kommissarie

1942 -

Vpl korpral

Nilsson, Nils Johan Herbert

 
 
Rekvirerade fastigheter

Björke skola. Kyrkoherde Ruhr Roma

1939-12-08

Kvarter för 6 man (trossen). 1 rum för förläggning för 6 man, ca 30 kvm, skolköket.
 
 
 
Pjäs ur 3. akantroppen vid Karby i Roma 1939 Löjtnant Tidholm
 
Rester av ett lv-värn på Lännaberget i Slite.
 
 

Personalen vid fp 90155 anhöll om tillställning, lörd. d. 25/5 1940 i Folkets Park fr. kl. 18.30-22.00. Personalen vid fp 90155 anhöll om tillställning, onsd. d. 7/8 kl. 20-23.30 i Slite Folkets Park. Lörd. d. 10/8 kl. 20-01 sönd. d. 11/8 kl. 20-24 i Slite Folkets Park. Onsd. den 28/8 kl. 20.00-23.30 i Slite Folkets Park.

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig