Föregående sidaa

Sjökontrollstation 54 (Bungenäs)

Marinpostnr: 3004

Gotlands Marindistrikt

Sjöfartskontrollstation sks 54 Bungenäs. Handhar även kustbevakningen för Södra gattet. Samorganiserad med Militärledstation mls 54.

 

Befäl

       
       
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig