Föregående sidaa

Luftbevakningsstation 13  (Ls 13)

Fältpostnr: 18611 / Marinpostnr: 3385

Gotlands infanteriregemente

Gamla numreringen: 428a. Stenkyrkehuk fyr Stenkyrka. Även som Kbs nr: 59 (mp-3385). Handhade även kustbevakningen för gränsen mot Stenkyrka - Stuguklint.

 

Befäl

       
       
 

Luftbevakningsgubbar vid fyren 1940. Landstormsmännen Fridolf Broström, Theodor Jakobsson, Henry Jakobsson och Olof Sjöblom.

 
   
   

På en ensligt belägen fyrplats, som därnäst besöktes, var luftbevakningsstationen bemannad av krigsfrivilliga, som lämnat landstormsåldern bakom sig. Den äldste av dem var 68 år, och han gick vid vårt besök just vakt uppe på fyren. De andra voro samlade i sin förläggning, där väggarna voro prydda med allehanda anslag och order samt karikatyrer av ls-gubbarna. Sedan förra sommaren ha dessa 7-8 gammelgutar svarat för luftbevakningen på denna plats, och inte nog med det, de ha också skött hushållet själva. Fruntimmer är det som bekant bara gott om i städer och större samhällen – i en undangömd vrå på den gotländska landsbygden hjälper det inte med kikare, om man vill ha tag i något exemplar. Men gubbarna klara sig bra på egen hand, och att de inte ha det tråkigt vittnade en festlig dagorder om, som befälhavaren spikat upp. Några utdrag förtjäna återges:

 

Vakten indelas i två matlag, körkstöitars lag och körkvärdars lag.

Vakten fortgår oavbrutet ett dygn. Det andra dygnet användes för hemresa, skötsel av hustru, barn och affärer (t. ex. omsättning av växlar) etc.
Varannan söndag skall ett matlag besöka sockenkyrkan under pågående gudstjänst i full uniform.

Kortspel (helst priffe) får spelas varje kväll från skymningen till kl. 22 då tystnad går.

Då högre befäl anländer till ls skall alla knappar vara knäppta samt anmälan göras t. ex.: Överste, körkvärd Teodor anmäler sig som observationspost vid ls 13.

För anskaffning av extra proviant till ls får jakt och fiske idkas av det passfria manskapet. (Källa: 682)

   
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig