Föregående sidaa

Kustsignalstation 63 (Fårösund)

Marinpostnr: 3464

Gotlands Kustartillerikår

Kustsignalstation KSS  63 Fårösund. Handhade även kustbevakningen för gränsen Södra gattet (Lotsplatsen Bungeör)

 

Befäl

       
       
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig