Föregående sida

Förband organiserade av Gotlands infanteriregemente (I 18) 1939 - 1945

Depåförband på Visborgsslätt

Förband

Fp

Anm.

Foto

Depåstaben vid Visborgsslätt

 

1939 - 1945

 

Mobiliseringsavdelningen

 

1939 - 1945

 

Inskrivningsområdet (io 18)

 

1939 - 1945

 

Tygavdelningen

 

1939 - 1945

 

Intendenturavdelningen

 

1939 - 1945

 

Byggnadsavdelningen

 

1939 - 1945

 

Sjukvårdsavdelningen

 

1939 - 1945

 

Transportavdelningen

 

1939 - 1945

 

Garnisionssjukhuset

 

1939 - 1945

Veterinäravdelningen

 

1939 - 1945

 

Musikkompaniet

 

1939 - 1945 (Ingår i fp-18100)

 

41. Krigsbyggnadskompaniet

 

1944 - 1945

 

1. Depåkompaniet / Livkompaniet

 

1939 - 1945  (Skolkompaniet)

2. Depåskyttekompaniet

 

1939 - 1945

 

3. Depåskyttekompaniet (3. Garnisonsdepåkompaniet)

 

1939 - 1945  (Benämndes fr o m 11/8 1941 3. Garnisonsdepåkompaniet)

 

4. Depåskyttekompaniet

 

1939 - 1945  (Befälskompaniet)

5. Depåskyttekompaniet

 

1939 - 1945  (5. Tunga kompaniet)

6. Depåkompaniet

 

1939 - 1945  (Specialkompaniet)

Kulsprutekompani

 

1939 - 1945

 

I. Utbildningsbataljonen

 

1941 - 1945

 

101. Gevärskompaniet

 

1941 - 1945  (I. Utbildningsbataljonen)

 

102. Gevärskompaniet

 

1941 - 1945  (I. Utbildningsbataljonen)

 

105. Tunga kompaniet

 

1941 - 1945  (I. Utbildningsbataljonen)

Pvpi-kompaniet

 

1941 - 1945  (I. Utbildningsbataljonen)

 

Specialkompaniet

 

1941 - 1945  (I. Utbildningsbataljonen)

 

Studentkompaniet

 

1941 - 1945  (I. Utbildningsbataljonen)

 

II. Utbildningsbataljonen

 

1941 - 1945

 

103. Gevärskompaniet

 

1941 - 1945  (II. Utbildningsbataljonen)

104. Motorkompaniet 

 

1941 - 1945  (II. Utbildningsbataljonen)

 

106. Tunga kompaniet

 

1941 - 1945  (II. Utbildningsbataljonen)

107. Depåkompaniet

 

1941 - 1945  (II. Utbildningsbataljonen)

Specialkompaniet

 

1941 - 1945  (II. Utbildningsbataljonen)

 

Yrkeskompaniet

 

1941 - 1945  (II. Utbildningsbataljonen)

 

III. Utbildningsbataljonen

 

1941 - 1945  (Befälsutbildning)

 

108. Depåkompaniet  (Signalkompaniet)

 

1941 - 1945  (III. Utbildningsbataljonen)  (Befälsutbildning)

109. Depåkompaniet

 

1941 - 1945  (III. Utbildningsbataljonen)  (Befälsutbildning)

 

110. Depåkompaniet (Befälskompaniet)

 

1941 - 1945  (III. Utbildningsbataljonen)  (Befälsutbildning)

Konvalescentkompaniet

 

1941 - 1945

 

Efterutbildningskompaniet

 

1941 - 1945

 

7. Arbetskompaniet

 

1941 - 1945

 

112. Depåkompaniet

 

 

 

   

 

 
   

 

 

Fältförband

Förband

Fp

Anm.

Foto

Regementsstab  (Provisorisk)

18100

1939 - 1945  (Visborgsslätt, Barlingbo)

Kulsprutepluton inom regementsstaben

18101

1939 - 1945  

 

Pionjärpluton inom regementsstaben

18102

1939 - 1945  

 

Regementsstabskompani

 

1939 - 1945  (Visborgsslätt, Barlingbo)

I. Bataljonsstaben

18110

1939 - 1945  (Visborgsslätt, Sylfaste)

 

1. Pansarvärnstroppen  (Ingick i I. Bataljonen)

18110

1939 -           (Visby hamn, Fristad, Sylfaste, Follingbo)

 

1. Skyttekompaniet  (Ingick i I. Bataljonen)

18111

1939 - 1945  (St. Hästnäs, Martebo)

 

2. Skyttekompaniet  (Ingick i I. Bataljonen)

18112

1939 - 1945  (Eksta, Sanda)

3. Skyttekompaniet  (Ingick i I. Bataljonen)

18113

1939 - 1945  (Bunge, Roma, Sylfaste, Follingbo, Endre)

4. Skyttekompaniet  (Ingick i I. Bataljonen)

18114

1939 - 1945  (Visborgsslätt, Etelhem, Atlingbo)

I. Bataljonnsstabskompaniet (med bataljonstross)

18115

1939 - 1945  (Sylfaste 1941, Lera i Endre 1942)

 

II. Bataljonsstaben

18120

1939 - 1945  (Skogby Gammelgarn)

 

2. Pansarvärnstroppen  (Ingick i II. Bataljonen)

18120

1939 -           (Herrvik)

 

5. Skyttekompaniet  (Ingick i II. Bataljonen)

18121

1939 - 1945  (Kräklingbo, Vallstena)

6. Skyttekompaniet  (Ingick i II. Bataljonen)

18122

1939 - 1945  (Östergarn Sudret, Östergarn)

7. Skyttekompaniet  (Ingick i II. Bataljonen)

18123

1939 - 1945  (Ardre / Ljugarn, Ala, Gammelgarn)

8. Skyttekompaniet  (Ingick i II. Bataljonen)

18124

1939 - 1945  (Ardre / Ljugarn, Ganthem, Bunge)

 

II. Bataljonsstabskompaniet (med bataljonstross)

18125

1939 - 1945  (Skogby Gammelgarn)

 

III. Bataljonsstaben

18130

1939 - 1945  (Burgsvik, Havdhem)

3. Pansarvärnstroppen  (Ingick i III. Bataljonen)

18130

1939 -           (Burgsvik)

 

9. Skyttekompaniet  (Ingick i III. Bataljonen)

18131

1939 - 1945  (Vamlingbo)

10. Skyttekompaniet  (Ingick i III. Bataljonen)

18132

1939 - 1945  (Öja, När)

11. Skyttekompaniet  (Ingick i III. Bataljonen)

18133

1939 - 1945  (Havdhem)

 

12. Skyttekompaniet  (Ingick i III. Bataljonen)

18134

1939 - 1945  (Fide, Sproge)

III. Bataljonsstabskompaniet

18135

1939 - 1945  (Havdhem)

 

IV. Bataljonsstaben

18140

1939 - 1945   (Lärbro, Östergarnslandet, Roma)

4. Pansarvärnstroppen  (Ingick i IV. Bataljonen)

18140

1939 -           (Slite)

 

13. Skyttekompaniet  (Ingick i IV. Bataljonen)

18141

1939 - 1945   (Slite, Pavalds i Lärbro 1942)

 

14. Skyttekompaniet  (Ingick i IV. Bataljonen)

18142

1939 - 1945   (Rute, Hellvi, Roma, Rute 1944)

 

15. Skyttekompaniet  (Ingick i IV. Bataljonen)

18143

1939 - 1945   (Fårö)

 

16. Skyttekompaniet  (Ingick i IV. Bataljonen)

18144

1939 - 1945   (Kappelshamn, Lärbro, Othem)

IV. Bataljonsstabskompaniet (med bataljonstross)

18145

1939 - 1945

 

5. Pansarvärnstroppen

18146

1939 -           (Visby hamn)

 

6. Pansarvärnstroppen

18146

1940 -         

Okänt förband

18150

1939 -            (Lärbro 1943

 

1. Värnkompaniet

18151

1941 - 1945  (Fårö)

 

2. Värnkompaniet

18152

1941 - 1945  (Kappelshamn)

 

3. Värnkompaniet

18153

1941 - 1945  (Valleviken)

 

4. Värnkompaniet

18154

1941 - 1945  (Slite)

 

5. Värnkompaniet

18155

1941 - 1945  (Lummelunda)

 

6. Värnkompaniet

18156

1941 - 1945  (Visby)

 

7. Värnkompaniet

18157

1941 - 1945  (Roma)

 

8. Värnkompaniet

18158

1941 - 1945  (Klinte)

 

9. Värnkompaniet

18159

1941 - 1945  (Katthammarsvik)

 

10. Värnkompaniet

18160

1941 - 1945  (Hemse)

 

11. Värnkompaniet

18161

1941 - 1945  (Burgsvik)

XI. Bataljonsstaben

18170

24/2 1942 - 24/9 1942  (Visborgsslätt)

 

41. Skyttekompaniet  (Ingick i XI. Bataljonen)

18171

24/2 1942 - 24/9 1942  (Ala)

 

42. Skyttekompaniet  (Ingick i XI. Bataljonen)

18172

24/2 1942 - 24/9 1942  (Fårö)

 

43. Skyttekompaniet  (Ingick i XI. Bataljonen)

18173

24/2 1942 - 24/9 1942  (Tängelgårda i Lärbro)

44. Skyttekompaniet  (Ingick i XI. Bataljonen)

18174

24/2 1942 - 24/9 1942  (Havdhem)

 

XI. Bataljonsstabskompani  (Ingick i XI. Bataljonen)

18175

24/2 1942 - 24/9 1942  (Visborgsslätt)

 

V. Bataljonsstaben

18170

1944 - 1945  (Skogby i Gammelgarn)

 

17. Skyttekompaniet  (V. Bataljonen fr o m april 1944)

18171

1944 - 1945  (Ala, Östergarn, Vallstena)

 

18. Skyttekompaniet  (V. Bataljonen fr o m april 1944)

18172

1944 - 1945  (Fårö, Ala, Östergarn)

 

19. Skyttekompaniet  (V. Bataljonen fr o m april 1944)

18173

1944 - 1945. (Othem, Lärbro, Hellvi, Ganthem)

 

20. Skyttekompaniet  (V. Bataljonen fr o m april 1944)

18174

1944 - 1945  (Atlingbo och Roma, Ala)

 

V. Bataljonsstabskompaniet

18175

1944 - 1945  (Visborgsslätt)

 

VI. Bataljonsstaben

18170

10/4 1945 - 27/6 1945  (Skogby Gammelgarn)

 

22. Skyttekompaniet  (Ingick i VI. Bataljonen)

18172

10/4 1945 - 27/6 1945  (Fackla Östergarn)

 

23. Skyttekompaniet  (Ingick i VI. Bataljonen)

18173

10/4 1945 - 27/6 1945  (Ganthem)

 

24. Skyttekompaniet  (Ingick i VI. Bataljonen)

18174

10/4 1945 - 27/6 1945  (Ganthem)

 

VI. Bataljonsstabskompani  (Ingick i VI. Bataljonen)

18175

10/4 1945 - 27/6 1945  (Skogby Gammelgarn)

 

XII. Bataljonsstaben

18180

10/7 1942 - 1944  (Sylfaste, Ala, Sylfaste)

 

51. Skyttekompaniet  (Ingick i XII. Bataljonen)

18181

10/7 1942 - 1944  (Havdhem, Sanda)

 

52. Skyttekompaniet  (Ingick i XII. Bataljonen)

18182

10/7 1942 - 1944  (Ala, Othem, Roma)

 

53. Skyttekompaniet  (Ingick i XII. Bataljonen)

18183

10/7 1942 - 1944  (Tängelgårda Lärbro, När)

 

34. Skyttekompaniet  (Ingick i XXX. Bataljonen)

18184

19/1 1945 - 9/4 1945  (Atlingbo)

 

XII. Bataljonsstabskompaniet  (Ingick i XII. Bataljonen)

18185

10/7 1942 - 1944  (Sylfaste, Ala, Sylfaste)

 

XXX. Bataljonsstaben

 

19/1 1945 - 9/4 1945  (Sylfaste Endre)

 

XXX. Bataljonsstabskompaniet

 

19/1 1945 - 9/4 1945  (Sylfaste Endre)

 

31. Skyttekompaniet  (Ingick i XXX. Bataljonen)

 

19/1 1945 - 9/4 1945  (Tingstäde)

 

32. Skyttekompaniet  (Ingick i XXX. Bataljonen)

 

19/1 1945 - 9/4 1945  (Sanda)

 

37. Skyttekompaniet  (Ingick i XXX. Bataljonen)

18187

19/1 1945 - 9/4 1945  (Ala / Havdhem)

 

1. Fria Jägarplutonen

 

1944 - 1945

 

2. Fria Jägarplutonen

 

1944 - 1945

 

41. Tekniska kompaniet

 

1944 - 1945   (Visby)

 

1. Kustgevärskompaniet

18201

1939 - 1941   Landstormsförband  (Visby)

 

2. Kustgevärskompaniet

18202

1939 - 1941   Landstormsförband  (Östergarn)

 

3. Kustgevärskompaniet

18203

1939 - 1941   Landstormsförband  (Lärbro)

 

4. Kustgevärskompaniet

18204

1939 - 1941   Landstormsförband  (Burgsvik)

 

5. Kustgevärskompaniet

18205

1939 - 1941   Landstormsförband  (Fårö)

1. Kustkulsprutepluton

18221

1939 - 1941   Landstormsförband  (Klintehamn)

2. Kustkulsprutepluton

18222

1939 - 1941   Landstormsförband  (Visby, Sanda)

 

3. Kustkulsprutepluton

18223

1939 - 1941   Landstormsförband  (Ljugarn)

 

4. Kustkulsprutepluton

18224

1939 - 1941   Landstormsförband  (Östergarn)

 

5. Kustkulsprutepluton

18225

1939 - 1941   Landstormsförband  (Lärbro)

 

6. Kustkulsprutepluton

18226

1939 - 1941   Landstormsförband  (Lärbro)

 

7. Kustkulsprutepluton

18227

1939 - 1941   Landstormsförband  (Burgsvik)

 

8. Kustkulsprutepluton

18228

1939 - 1941   Landstormsförband  (Burgsvik)

9. Kustkulsprutepluton

18229

1939 - 1941   Landstormsförband  (Fårö)

 

1. Stationär Luftvärnskulsprutetropp

18241

1939 - 1941  (Ingick i Tingstäde skyddsområde)

 

2. Stationär Luftvärnskulsprutetropp

18242

1939 - 1941  (Ingick i Tingstäde skyddsområde)

 

3. Stationär Luftvärnskulsprutetropp

18243

1939 - 1941  (Ingick i Tingstäde skyddsområde)

 

4. Stationär Luftvärnskulsprutetropp

18244

1939 - 1941  (Tingstäde)

 

5. Stationär Luftvärnskulsprutetropp

18245

1939 - 1941  (Tingstäde)

 

6. Stationär Luftvärnskulsprutetropp

18246

1939 - 1941  (Bäl / Lärbro)

 

7. Stationär Luftvärnskulsprutetropp

18247

1939 - 1941  (Lärbro)

 

1. Intendenturkompaniet

18501

1939 - 1941    (Senare 41. Intendenturkomp.) (Visby, Tingstäde)

 

41. Intendenturkompaniet

18501

1941 - 1945    (Tidigare 1. Intendenturkomp.) (Visby)

 

Militärområdesmagasinet på Fårö

18502

1941 - 1945

 

Militärområdesmagasinet i Ala

18503

1941 - 1945

 

Militärområdesmagasinet i Lärbro

18504

1941 - 1945

 

Militärområdesmagasinet i Tingstäde

18505

1941 - 1945

 

Militärområdesmagasinet i Hemse

18506

1941 - 1945

 

Drivmedelsförrådet i Bäl

18507

1939 - 1945  (Östra försvarsområdet)

 

Drivmedelsförrådet i Sanda

18508

1939 - 1945  (Västra försvarsområdet)

 

Drivmedelsförrådet i Havdhem

18509

1939 - 1945  (Södra försvarsområdet)

 

Militärområdesmagasinet i Visby

18510

1941 - 1945

 

1. Självständiga sjukvårdskompaniet

18511

1939 - 1941  (Tingstäde) (Senare 41. Sjukvårdskomp)

41. Sjukvårdskompaniet

18511

1941 - 1945  (Visby, Tingstäde) (Tidigare 1. Sjukvårdskomp)

 

41. Krigssjukhuskadern

18512

1939 - 1945  (Ingick i Lärbro krigssjukhus organisation)

 

42. Krigssjukhuskadern

18513

1939 - 1945

 

43. Krigssjukhuskadern

18514

1939 - 1945  (Ingick i Hemse krigssjukhus organisation)

 

44. Krigssjukhuskadern

18515

(1945)

 

Centrala läkemedelsförrådet i Tingstäde

18516

1939 - 1945

 

Krigssjukvårdsmaterielförrådet Visborgs slätt

18517

1939 - 1945

 

Luftbevakningscentralen i Visby (Lc Vb)

18522

1939 - 1945  (Visby) (Efter 17/5 1940 fp-18602)

1. Bilkompaniet

18530

1939 - 1941  Landstormsförband  (Visby) (Senare 41. Bilkomp.)

 

41. Bilkompaniet

18530

1941 - 1945  Landstormsförband  (Visby) (Tidigare 1. Bilkomp.)

 

1. Självständiga bilplutonen  (Ingick i 1. Bilkompaniet)

18531

1939 - 1941  Landstormsförband  (Visby)

 

2. Självständiga bilplutonen  (Ingick i 1. Bilkompaniet)

18532

1939 - 1941  Landstormsförband  (Sigleifs i Rute, Mojner Boge)

 

3. Självständiga bilplutonen  (Ingick i 1. Bilkompaniet)

18533

1939 - 1941  Landstormsförband  (Eke)

 

41. Arbetskompaniet

18540

1941 - 1943    (Visby, Slite, Roma, Fidenäset, Lärbro, Rute)

1. Arbetsplutonen

18541

1939 - 1941    (Fårö, Fårösundsområdet)

 

2. Arbetsplutonen

18542

1939 - 1941    (Lärbro, Tingstäde, Lärbro krigssjukhus)

 

3. Arbetsplutonen

18543

1939 - 1941    (Fårösund)

4. Arbetsplutonen

18544

1939 - 1941    (Herrvik, Östra försvarsområdet)

 

5. Arbetsplutonen

18545

1939 - 1941    (Burgsvik, Södra försvarsområdet)

6. Arbetsplutonen

18546

1939 - 1941    (Visborgsslätt, Tingstäde)

1. Hälsovårdsplutonen

18561

1939 - 1941    (Hemse)

 

41. Hälsovårdskompaniet

18561

1941 - 1945    (Hemse, Visby, Västerhejde)

1. Badplutonen

 

1939 - 1941

 

2. Badplutonen

 

1939 - 1941   

 

1. Smittreningsplutonen

18571

1939 - 1941    (Tingstäde, Visby)

 

Södra Försvarsområdesstabskompaniet (3 / 1)

18571

1941 - 1945  (Havdhem)

 

Mellersta Försvarsområdesstabskompaniet (2)

18572

1941 - 1945  (Barlingbo)

 

Norra Försvarsområdesstabskompaniet (1 / 3)

18573

1941 - 1945  (Fårösund)

 

Okänt förband

18580

Lärbro krigssjukhus

 

Krigssjukhuset i Lärbro

18581

1939 - 1945  

1. Etappsjukhusplutonen

18581

1939 - 1941  (Ingick i Lärbro krigssjukhus organisation)

 

2. Etappsjukhusplutonen

18582

1939 - 1941  (Ingick i Roma krigssjukhus organisation)

 

Krigssjukhuset i Hemse

18583

1939 - 1945   

3. Etappsjukhusplutonen

18583

1939 - 1941  (Ingick i Hemse krigssjukhus organisation)

 

Krigssjukhuset i Klintehamn

18584

1939 - 1941

 

4. Etappsjukhusplutonen

18584

1939 - 1941  (Ingick i Hemse krigssjukhus organisation)

 

Visby skyddsområdesstab

18590

1939 - 1941

 

Slite skyddsområdesstab

18590

1941 - 1945  (Innan 1941 fp 18599)

 

Norra Försvarsområdesstaben (1 / 3)

18591

1939 - 1945  (Innan 11/8 1941 Södra Försvarsområdesstaben (1)

 

Östra Försvarsområdesstaben (2)

18592

1939 - 1941  (Sammanfördes 1941 till Mellersta Fo)

 

Mellersta Försvarsområdesstaben (2)

18592

1941 - 1945  (Barlingbo)

Södra Försvarsområdesstaben (3 / 1)

18593

1939 - 1945  (Innan 11/8 1941 Norra Försvarsområdesstaben (3)

 

Västra Försvarsområdesstaben (4)

18594

1939 - 1941  (Sammanfördes 1941 till Mellersta Fo)

 

Fortkompaniet

18594

1941 - 1945  (Ingick i Krigsbesättningen vid Tingstäde fästning)

 

Tingstäde skyddsområdesstaben

18595

1939 - 1945  (Infogades 1941 i Västra försvarsområdet)

 

Infanteribesättning vid Tingstäde fästning

18596

1940 - 1945

 

Fästningsinfanterikompaniet

18596

1941 - 1945  (Ingick i Infanteribesättningen vid Tingstäde fästning)

 

Fårösunds Försvarsområdesstaben

 

1939 - 1941

 

Roma skyddsområdesstab

18598

1939 - 1941  (Ingick i Mellersta försvarsområdet)

 

Slite skyddsområdesstab

18599

1939 - 1941  (Ingick i Mellersta försvarsområdet)  (Efter 1941 fp 18590)

 

Luftbevakningsstaben i Visby

18600

1939 - 1945  (Visby)

Luftbevakningskompaniet

18601

1939 - 1941  (Visby) (Fanns även under fp-18522)

 

41. Luftbevakningskompaniet

18601

1941 - 1945  (Visby)

 

Luftbevakningscentralen i Visby (Lc Vb)

18602

(Innan 17/5 1940 fp-18522)

Luftbevakningsstation 2 (Ls 2)

18603

Vamlingbo

Luftbevakningsstation 3 (Ls 3)

18604

När

Luftbevakningsstation 4 (Ls 4)

18605

Hablingbo

 

Luftbevakningsstation 5 (Ls 5)

18606

Sproge

 

Luftbevakningsstation 8 (Ls 8)

18607

Fröjel

 

Luftbevakningsstation 9 (Ls 9)

18608

Västergarn

Luftbevakningsstation 10 (Ls 10)

18609

Tofta

 

Luftbevakningsstation 12 (Ls 12)

18610

Lummelunda / Väskinde

 

Luftbevakningsstation 13 (Ls 13)

18611

Stenkyrka (Även marinen)

Luftbevakningsstation 14 (Ls 14)

18612

Hangvar

Luftbevakningsstation 16 (Ls 16)

18613

Hangvar

 

Luftbevakningsstation 18 (Ls 18)

18614

Fleringe

Luftbevakningsstation 20 (Ls 20)

18615

Fårö

 

Luftbevakningsstation 31 (Ls 31)

18616

Hamra

Luftbevakningsstation 32 (Ls 32)

18617

Rone

Luftbevakningsstation 35 (Ls 35)

18618

Ardre

Luftbevakningsstation 36 (Ls 36)

18619

Gammelgarn

Luftbevakningsstation 37 (Ls 37)

18620

Kräklingbo

Luftbevakningsstation 39 (Ls 39)

18621

Gothem

Luftbevakningsstation 41 (Ls 41)

18622

Boge

Luftbevakningsstation 42 (Ls 42)

18623

Othem Slite

Luftbevakningsstation 43 (Ls 43)

18624

Hellvi

Luftbevakningsstation 44 (Ls 44)

18625

Rute

 

Luftbevakningsstation 46 (Ls 46)

18626

Fårö

Luftbevakningsstation 62 (Ls 62)

18627

Fårö

 

Luftbevakningsstation 63 (Ls 63)

18628

Hemse

Luftbevakningsstation 64 (Ls 64)

18629

Hejde

 

Luftbevakningsstation 65 (Ls 65)

18630

Vänge

 

Luftbevakningsstation 66 (Ls 66)

18631

Barlingbo

Luftbevakningsstation 67 (Ls 67)

18632

Lärbro

Nummer reserverat för Ls (Ls 68)

18633

 

 

Nummer reserverat för Ls (Ls 69)

18634

 

 

Nummer reserverat för Ls (Ls 70)

18635

 

 

Reserv luftbevakningscentral i Hemse

18636

Hemse

 

Reserv luftbevakningscentral i Tingstäde

18637

Tingstäde

 

Okänt förband

18640

 

 

Okänt förband

18875

 

 

Okänt förband

18897

 

 

1. Bilpionjärpluton

 

1939 -            (Tingstäde)

 

2. Bilpionjärpluton

 

1939 -

 

3. Bilpionjärpluton

 

1939 -            (Tingstäde)

 

41. Hemvärnskompaniet

 

 

 

Särskilt org. kompani - "Lager Lingen"

 

23/6 1945 - 19/7 1945

 

Särskilt org. kompani - "Lager Lingen"

 

26/8 1945 - 18/9 1945

 

Särskilt org. kompani - "Lager Lingen"

 

19/9 1945 - 11/10 1945

 

Fasta "formationer och anstalter"

 

(Norra försvarsområdet)

 

Fasta "formationer och anstalter"

 

(Östra försvarsområdet)

 

Fasta "formationer och anstalter"

 

(Södra försvarsområdet)

 

Fasta "formationer och anstalter"

 

(Västra försvarsområdet)

 

Fasta "formationer och anstalter"

 

(Tingstäde skyddsområde)

 

Fasta "formationer och anstalter"

 

(Roma skyddsområde)

 

Fasta "formationer och anstalter"

 

(Fårösunds försvarsområde)

 

Stationär Kulsprutetropp

 

 

 

Stationär Kulsprutetropp

 

 

 

Mobila verkstadsavdelningen

 

1941 - 1945  Landstormsförband

 

Flygfältsplutonen

 

1939 - 1945  Landstormsförband (Tingstäde 1941, Roma)

 

Landstormsförråd på Fårö

 

1939 -

 

Landstormsförråd i Lärbro

 

1939 -

 

Landstormsförråd i Bäl

 

1939 -

 

Landstormsförråd i Havdhem

 

1939 -

 

Landstormsförråd i Ala

 

1939 -

 

Drivmedelsförråd i Storungs

 

1939 -  (Norra försvarsområdet)

 

Drivmedelsförråd i Kappelshamn

 

1939 -  (Norra försvarsområdet)

 

Drivmedelsförråd i Lärbro

 

1939 -  (Norra försvarsområdet)

 

Drivmedelsförråd i Ala

 

1939 -  (Östra försvarsområdet)

 

Drivmedelsförråd på Visborgsslätt

 

1939 -  (Västra försvarsområdet)

 

Drivmedelsförråd i Klintehamn

 

1939 -  (Västra försvarsområdet)

 

Slakteriplutonen

 

1939 -  (Västra försvarsområdet)

 

Bageriplutonen

 

1939 -  (Västra försvarsområdet)

 

     

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig