Föregående sida

Förband organiserade av Gotlands artillerikår (A 7) 1939 - 1945

Förband

Fp

Anm.

Foto

Kårstaben

18300

1939 - 1945  (Visby, Blåhäll Tofta)

 

Kårstabsbatteriet

 

1939 - 1945

 

1. Depåbatteriet

 

1939 - 1945  (Depågarnisionsbatteriet)

 

I. Divisionsstaben

18310

1939 -    (Gammelgarn)

1. Batteriet I. Divisionen

18311

1939 - 1944  (Fårösund / Ljugarn) (Överfördes till XIV divisionen)

 

2. Batteriet I. Divisionen

18312

1939 - 1944  (Katthammarsvik Östergarn) (Till XIV divisionen)

3. Batteriet I. Divisionen

18313

1939 -    (Klintehamn, Väskinde)

4. Batteriet I. Divisionen

18314

1939 -    (Follingbo, Visby, Klintehamn)

Divisionstrossen I. Divisionen

18315

1939 - 

 

34. Batteriet

18316

1944 - 1944  (Follingbo)

 

10. Batteriet

18317

1942 - 1945 (Vamlingbo 1944-45)

 

11. Batteriet

18318

1940 - 1945  (Sysne)

 

II. Divisionsstaben

18320

1939 -    Lärbro, Grötlingbo 1941

 

5. Batteriet II. Divisionen

18321

1939 -    (Hellvi, Burgsvik)

 

6. Batteriet II. Divisionen

18322

1939 -    (Fleringe, Hemse)

 

7. Batteriet II. Divisionen

18323

1939 -    (Tingstäde, Hangvar, Roma, Hellvi)

 

1. 8 cm Luftvärnsbatteriet  (Ingick i II. Divisionen)

18324

1940 - 1941  (Visby, Slite, Fårösund) (Överflyttad till KA 3)

10. Batteriet  (Ingick i V. Divisionen)

18324

1939 - 26-27/6 1945 (Vamlingbo) (Innan 9/10 1944 tillhört KA 3)

11. Batteriet  (Ingick i V. Divisionen)

18325

1940 - 26-27/6 1945  (Innan 9/10 1944 tillhört KA 3)

12. Batteriet  (Ingick i II. Divisionen)

18326

1940 - 1945

 

15. Batteriet

18327

1941 - 1945  (Hellvi) (Visby 1945)

 

14. Batteriet

18328

Landstormsförband  (Kom från april 1944 att ingå i V. Bataljonen I 18)

 

11. Batteriet

18330

1939 - 1940 Landstormsförband  (Senare 8. Batt.) (Sysne)

 

8. Batteriet

18330

1940 - 1945 Landstormsförband  (Tidigare 11. Batt.) (Sysne)

 

12. Batteriet

18331

1939 - 1940 Landstormsförband  (Senare 9. Batt.) (Holmhällar Hamra)

9. Batteriet

18331

1940 - 1945 Landstormsförband  (Tidigare 12. Batt.) (Hamra)

XIV. Divisionsstaben

18340

1944 - 1945  (Gammelgarn)

 

21. Batteriet

18341

24/2 1942 - 24/9 1942  (Hemse) XI. Bataljonen I 18

 

22. Batteriet

18342

24/2 1942 - 24/9 1942  (Katthammarsvik) XI. Bataljonen I 18

 

V. Divisionsstaben

18350

10/4 1945 - 26-27/6 1945  (Vamlingbo)

 

Staben Beredskapsdivisionen

 

1944-45

 

16. Beredskapsbatteriet

 

1944-45. Ingående i Beredskapsdivisionen (Blåhäll)

 

17. Beredskapsbatteriet

 

1944-45. Ingående i Beredskapsdivisionen

18. Batteriet

 

(1945)

 

20. Batteriet

 

(1943)

 

IV. Divisionsstaben

 

1941 -

 

32. Batteriet

 

1944 - 1944  (Katthammarsvik)

 

37. Batteriet

 

1944 - 1944  (Hellvi)

III. Divisionen  (Luftvärnsartilleri)

18400

1939 - 1940

 

1. Luftvärnsbatteriet  (III. Divisionen)

18401

1939 - 1940  (Visby, Slite, Fårösund). Överförd till KA 3 1940

 

2. Luftvärnsbatteriet  (III. Divisionen)

18402

1939 - 1940  (Tingstäde, Bunge, Roma). Överförd till KA 3 1940

1. Luftvärnsautomatkanontroppen  (III. Divisionen)

18403

1939 - 1940  (Slite, Gammelgarn, Fårösund)  Överförd till KA 3 1940

 

2. Luftvärnsautomatkanontroppen  (III. Divisionen)

18404

1939 - 1940  (Visby, Bunge) Överförd till KA 3 1940

3. Luftvärnsautomatkanontroppen  (III. Divisionen)

18405

1939 - 1940  (Roma, Slite) Överförd till KA 3 1940

1. Självständiga pjäsavdelningen

18411

1939 - 1945   Landstormsförband  (Mojner Boge)

 

2. Självständiga pjäsavdelningen

18412

1939 - 1945   Landstormsförband  (Lotsbacken Slite)

 

3. Självständiga pjäsavdelningen

18413

1939 - 1945   Landstormsförband  (Talludden Hellvi)

 

4. Självständiga pjäsavdelningen

18414

1939 - 1945   Landstormsförband  (S:t Olofsholm Hellvi)

 

5. Självständiga pjäsavdelningen

18415

1939 - 1945   Landstormsförband  (Smöjen Hellvi)

 

6. Självständiga pjäsavdelningen

18416

1939 - 1945   Landstormsförband  (Hurskeudd Hellvi)

 

7. Självständiga pjäsavdelningen

18417

1939 - 1945   Landstormsförband  (Furillen Rute)

 

8. Självständiga pjäsavdelningen

18418

1939 - 1945   Landstormsförband  (Furillen Rute)

 

9. Självständiga pjäsavdelningen

18419

1939 - 1945   Landstormsförband  (Fårö)

 

10. Självständiga pjäsavdelningen

18420

1939 - 1945   Landstormsförband  (St. Gåsemora Fårö)

 

11. Självständiga pjäsavdelningen

18421

1939 - 1945   Landstormsförband  (Afva Fårö)

 

12. Självständiga pjäsavdelningen

18422

1939 - 1945   Landstormsförband  (Lutterhorn Fårö)

 

13. Självständiga pjäsavdelningen

18433

1939 - 1945   Landstormsförband  (Enholmen Othem)

 

14. Självständiga pjäsavdelningen

18434

1939 - 1945   Landstormsförband  (Enholmen Othem)

 

15. Självständiga pjäsavdelningen

18435

1939 - 1945   Landstormsförband  (Herrviks hamn)

 

16. Självständiga pjäsavdelningen

18436

1939 - 1945   Landstormsförband  (Herrviks hamn)

 

17. Självständiga pjäsavdelningen

18437

1939 - 1945   Landstormsförband  (Ljugarns hamn)

 

18. Självständiga pjäsavdelningen

18438

1939 - 1945   Landstormsförband  (Ljugarns hamn)

 

19. Självständiga pjäsavdelningen

18439

1939 - 1945   Landstormsförband  (Klintehamn)

 

20. Självständiga pjäsavdelningen

18440

1939 - 1945   Landstormsförband  (Klintehamn)

 

21. Självständiga pjäsavdelningen

18441

1939 - 1945   Landstormsförband  (Burgsviks hamn / Ronehamn)

 

22. Självständiga pjäsavdelningen

18442

1939 - 1945   Landstormsförband  (Burgsviks hamn / Ronehamn)

 

1. Trafikplutonen

18521

1939 - 1941  (Visby)

 

41. Ammunitionsförrådskompani

18550

1941 - 1945

 

1. Ammunitionsförrådspluton

18551

1939 - 1941  (Banne i Lärbro)

 

2. Ammunitionsförrådspluton

18552

1939 - 1941  (Halla / Roma)

 

3. Ammunitionsförrådspluton

18553

1939 - 1941  (Hemse)

 

41. Tygverkstadpluton

18555

 

 

42. Tygverkstadpluton

18556

 

 

43. Tygverkstadpluton

18557

(Lärbro)

 

44. Tygverkstadpluton

 

 

 

Artilleribesättning vid Tingstäde fästning

18597

1939 - 1945   Landstormsförband  (Samgrupperad med I 18)

 

Fortbatteri i Tingstäde fästning

18597

1941 - 1945  (Ingick i Krigsbesättningen vid Tingstäde fästning)

 

Tingstäde

 

 

 

Tingstäde

 

 

 

Tingstäde

 

 

 

Tygverkstaden vid A 7 depå

 

 

Tygverkstaden i Tingstäde

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig