Föregående sida

Förband organiserade av Stockholms luftvärnsregementes batteri på Gotland (Lv 3 G) 1943 - 1945

Innan 1940 organiserades luftvärnet på Gotland av A 7 (Gotlands artillerikår) Den 1 januari 1940 övertog KA 3 luftvärnsansvaret på ön. Efter Kungl Maj:ts bemyndigande den 17 september 1943 verkställdes överlämningen till Lv 3 (Stockholms luftvärnsregemente) av det rörliga luftvärnet från marinen till armén. Personalavlösningen påbörjades den 30 september och materielen var överlämnad den 15 december samma år. Från och med 1 april 1944 var Stockholms luftvärnsregementes batteri på Gotland (Lv 3 G) klar att ta över mobiliserings- och utbildningsansvaret för arméluftvärnet på Gotland.

 

Förband

Fp / Mpn

Anm.

A 7 / KA 3 / Lv 3 G

1. 8 cm Luftvärnsbatteriet

18401

(Visby, Slite, Fårösund)

A 7 / KA 3 / Lv 3 G

2. 7.5 cm Luftvärnsbatteriet

18402

(Tingstäde, Bunge, Roma, Tingstäde)

KA / Lv 3 G

3. 7.5 cm Luftvärnsbatteriet

90154 / 1920

1941 -  (Visby)

Lv 3 G

Depå

 

 

Lv 3 G

X. Luftvärnsdivisionsstaben

44405

1/10 1943 -  (Tingstäde)

Lv 3 G

28. Luftvärnskanonbatteriet

44406

1/10 1943 -  (Slite)

Lv 3 G

29. Luftvärnskanonbatteriet

44407

1/10 1943 -  (Barlingbo 1945)

Lv 3 G

30. Luftvärnskanonbatteriet

44408

1/10 1943 -  (Galgberget i Visby)

Lv 3 G

10. Luftvärnstrosskompaniet

 

1/10 1943 -  

Lv 3 G

30. Kårluftvärnsautomatkanonkompaniet

44410

1/10 1943 -  (Slite, Tingstäde, Visby)

Lv 3

1. 40 mm Luftvärnsautomatkanonttroppen

44411

1/10 1943 -  (Ingick i 30. Kårluftvärnsautomatkanonkompaniet)

Lv 3

2. 40 mm Luftvärnsautomatkanonttroppen

44412

1/10 1943 -  (Ingick i 30. Kårluftvärnsautomatkanonkompaniet)

Lv 3

3. 40 mm Luftvärnsautomatkanonttroppen

44413

1/10 1943 -  (Ingick i 30. Kårluftvärnsautomatkanonkompaniet)

Lv 3

4. 40 mm Luftvärnsautomatkanonttroppen

44414

1/10 1943 -  (Ingick i 30. Kårluftvärnsautomatkanonkompaniet)

Lv 3

5. 40 mm Luftvärnsautomatkanonttroppen

44415

1/10 1943 -  (Ingick i 30. Kårluftvärnsautomatkanonkompaniet)

Lv 3 G

30. 20 mm Flygfältsluftvärnstroppen

18651

1942 - 1945  Ls Stockholm  (1/12 1944 Lv 3 G)

Lv 3 G

31. 20 mm Flygfältsluftvärnstroppen

18652

1942 - 1945  Ls Stockholm  (1/12 1944 Lv 3 G) (Visby)

Lv 3 G

32. 20 mm Flygfältsluftvärnstroppen

18653

1942 - 1945  Ls Stockholm  (1/12 1944 Lv 3 G)

Lv 3 G

33. 20 mm Flygfältsluftvärnstroppen

18654

1942 - 1945  Ls Stockholm  (1/9 1944 Lv 3 G) (Roma)

Lv 3 G

34. 20 mm Flygfältsluftvärnstroppen

18655

1942 - 1945  Ls Stockholm  (1/9 1944 Lv 3 G)

Lv 3 G

40 mm Luftvärnsautomatkanontroppen

 

1944 - 1944 (Återgick till Milo IV)

Lv 3 G

40 mm Luftvärnsautomatkanontroppen

 

1944 - 1944 (Återgick till Milo IV)

Lv 3 G

Okänt förband

44486

1944

Lv 3 G

10. Luftvärnsbatteriet

 

20/9 1944 - 25/11 1944 (Fårösund)

Lv 3 G

1. 8 mm Luftvärnskulsprutettroppen

 

1944 -  

Lv 3 G

2. 8 mm Luftvärnskulsprutettroppen

 

1944 -  

Lv 3 G

3. 8 mm Luftvärnskulsprutettroppen

 

1944 -  

Lv 3 G

4. 8 mm Luftvärnskulsprutettroppen

 

1944 -  

Lv 3 G

5. 8 mm Luftvärnskulsprutettroppen

 

1944 -  

Lv 3 G

6. 8 mm Luftvärnskulsprutettroppen

 

1944 -  

Lv 3 G

7. 8 mm Luftvärnskulsprutettroppen

 

1944 -  

Lv 3 G

8. 8 mm Luftvärnskulsprutettroppen

 

1944 -  

Lv 3 G

9. 8 mm Luftvärnskulsprutettroppen

 

1944 -  

Lv 3 G

10. 8 mm Luftvärnskulsprutettroppen

 

1944 -  

Lv 3 G

Strålkastarkompaniet

 

1944 -  

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig