Föregående sida

Värn- / Landstormsförband på Gotland under beredskapen 1939 - 1945

 

Före 11/8 1941

Försvarsområde

Fp.

1. Kustgevärskompaniet (Visby)

M fo

18201

2. Kustgevärskompaniet (Östergarn)

Ö fo / M fo

18202

3. Kustgevärskompaniet (Lärbro)

N fo

18203

4. Kustgevärskompaniet

S fo

18204

5. Kustgevärskompaniet (Fårö)

N fo

18205

 

   

1. Kustkulsprutepluton (Visby)

M fo

18221

2. Kustkulsprutepluton

M fo

18222

3. Kustkulsprutepluton

Ö fo / M fo

18223

4. Kustkulsprutepluton

Ö fo / M fo

18224

5. Kustkulsprutepluton

N fo

18225

6. Kustkulsprutepluton

N fo

18226

7. Kustkulsprutepluton

S fo

18227

8. Kustkulsprutepluton (Burgsvik)

S fo

18228

9. Kustkulsprutepluton

N fo

18229

 

   

1. Självständiga pjäsavdelningen

N fo

18411

2. Självständiga pjäsavdelningen

N fo

18412

3. Självständiga pjäsavdelningen

N fo

18413

4. Självständiga pjäsavdelningen

N fo

18414

5. Självständiga pjäsavdelningen

N fo

18415

6. Självständiga pjäsavdelningen

N fo

18416

7. Självständiga pjäsavdelningen

N fo

18417

8. Självständiga pjäsavdelningen

N fo

18418

9. Självständiga pjäsavdelningen

N fo

18419

10. Självständiga pjäsavdelningen

N fo

18420

11. Självständiga pjäsavdelningen

N fo

18421

12. Självständiga pjäsavdelningen

N fo

18422

13. Självständiga pjäsavdelningen

N fo

18433

14. Självständiga pjäsavdelningen

N fo

18434

15. Självständiga pjäsavdelningen

Ö fo / M fo

18435

16. Självständiga pjäsavdelningen

Ö fo / M fo

18436

17. Självständiga pjäsavdelningen

Ö fo / M fo

18437

18. Självständiga pjäsavdelningen

Ö fo / M fo

18438

19. Självständiga pjäsavdelningen

M fo

18439

20. Självständiga pjäsavdelningen

M fo

18440

21. Självständiga pjäsavdelningen

S fo

18441

22. Självständiga pjäsavdelningen

S fo

18442
    

Efter 11/8 1941

Fp.

1. Värnkompaniet  (Fårö kompani)

18151

 

 

2. Värnkompaniet  (Kappelshamns kompani)

18152

 

 

3. Värnkompaniet  (Rute-Hellvi kompani)

Organiserades ur 5.  Kustkspplut

18153

 

 

4. Värnkompaniet  (Slite kompani)

4. Värnkompaniet organiserades ur 6. och 9.  Kustkspplut. Kompaniet överfördes till Mellersta försvarsområdet 1943.

18154

 

 

5. Värnkompaniet  (Väskinde kompani)

18155

 

 

6. Värnkompaniet  (Visby kompani)

18156

 

 

7. Värnkompaniet  (Roma kompani)

Kompaniet omorganiserades ur 2. Kustkspplut

18157

 

 

8. Värnkompaniet  (Klinte-Tofta kompani)

Kompaniet omorganiserades ur 2. Kustkspplut

18158

 

 

9. Värnkompaniet  (Östergarn kompani)

9. Värnkompaniet organiserades ur 2., 3. och 4.  Kustkspplut

18159

 

 

10. Värnkompaniet  (Hemse kompani)

18160

 

 

11. Värnkompaniet  (Sudrets kompani)

18161

 

 

     
     

Lite om Landstormens historia på Gotland

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig