Beredskapen på Gotland 1939 - 1945

 

Under beredskapen 1939 - 1945 fanns på Gotland ett stort antal militära förband. För denna sammanställning har en mängd källor använts. Genom förbandens fältpost- och marinpostnummer som var unika för varje speciell enhet. Man kan genom dessa nummer följa förbandens förflyttningar och grupperingar. Tyvärr finns det stora luckor där fältpostnumren saknas i källorna. Andra källor som därför också använts är bl a Stadsfiskalens arkiv, Landsfiskalernas arkiv, Länsmännens arkiv, diverse militära handlingar i Krigsarkivet samt i rättegångs- och polisprotokoll mm mm.

 

Militärbefälhavaren Gotlands Infanteriregemente Gotlands artillerikår Luftvärnet / Lv 3 G
       

Pansar Kustartilleriet / KA 3 Gotlands Marindistrikt Gotlands Marindistrikt / Fartyg
       

Fastlandsförband Flygförband Värnförband / Lantstormsförband Luftbevakningsstationer / Ls
       

Hemvärnet Lottarörelsen Uppförda barackläger Fältposten
       

Lärbrolinjen Broskogslinjen Fidelinjen  
       
       
       

Övrigt från beredskapen 1939 - 1945

 

Organisation och styrkeförhållanden

Gotlands kustartilleri

Krigspolisen på Gotland

Frivilliga rapportörer runt Gotlands kust

Militära fordon

Fordonsskyltar förda under beredskapen

Militärcykeln  "Pungkrossaren"

Bestämmelser för sjuktransportfordon 1942

Fältartister på Gotland

Basarer, revyer och andra spektakel

Planer på förstöring av anläggningar

Krigssjukhus på Gotland

Tygmateriel på Gotland

Instruktioner för bilförare vid I 18 under beredskapen

Föreskrifter för garagen tillhörande I 18 under beredskapen

Den militära bränsleförsörjningen och kolmilorna

Den militära underhållstjänsten

Signaltjänsten

Fältdepåer

Personalkategorier

Postanstaltstämplar

Radiomajoren - Arvid Eriksson

"Hallå Norden, här talar Tyskland"   Radio Königsberg

Militär själavård - Fältprästen

Avvecklingarbetet efter beredskapen 1939 - 1945

"Min soldat" med Ulla Billqvist

Civilförsvaret och det civila luftskyddet

"Gotlands Vapen"  Insamling 1940

Personalvården

Döpt i fält 15/4 1940 vid 6. Batteriets förläggning i Hemse

Utdrag ur I 18 Rego första kvartalet 1940

 
 

Fotografier från beredskapen 1939 - 1945

Göran Vedlé - Vid 5. Fältpoliskompaniet och interneringslägret Lager Lingen

Agne Evald Alexis Augustsson - Vid fältpost 18543

Agne Evald Alexis Augustsson - Vid fältpost 18545

Agne Evald Alexis Augustsson - Vid 41. Arbetskompaniet 1943

Agne Evald Alexis Augustsson - Vid Hemse krigssjukhus

Värnpliktige Hammar vid A 7 och därefter vid 17 batteriet

 
 

Minnen från beredskapen 1939 - 1945

Beredskapsminnen från KA 3 / Sune Esesemyr

Beredskapsminnen från KA 3 / Einar Jacobsson

Beredskapsminnen från KA 3 / Rune Nygren

Beredskapsminnen från KA 3 / Stig Holmqvist

Beredskapsminnen från KA 3 / Harry Johnsson

Minnen från volontärsoldatskolan på I 18 1942 - 43 / Hilding Larsson
   
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig