Föregående sida

Förband organiserade av Gotlands kustartilleriförsvar med Gotlands kustartillerikår 1939 - 1945

Innan 1940 organiserades luftvärnet på Gotland av A 7 (Gotlands artillerikår) Den 1 januari 1940 övertog KA 3 luftvärnsansvaret på ön. Den 1 oktober 1943 övertog Lv 3 (Stockholms luftvärnsregemente) arméluftvärnet från KA 3. Från och med 1 april 1944 var Stockholms luftvärnsregementes batteri på Gotland (Lv 3 G) klar att ta över mobiliserings- och utbildningsansvaret för arméluftvärnet på Gotland.

 

Marinpostnummer. Den 1 november 1942 i samband med att en ny "Allmän krigspostplan" infördes övergick kustartilleriet till att använda Mainpostnummer. Detta innebar att nummerserien 90000 inte användes efter detta datum.

 

Depåförband

 

Förband

Mpn 1942-45

Mpn 1938-42

Anm.

KA 3

Kustartillerikårstaben

2673

 

1939 - 1945

KA 3

Kustartilleriförsvarsstaben

2731

 

1939 - 1945

KA 3

Kustartilleriförsvarsstabskompaniet

2731 A

 

1939 - 1945

KA 3

Landtransportavdelningen

3441

 

1939 - 1945 (Ingick i staben)

KA 3

Marinpolisavdelning Fårösund

 

 

1939 - 1945

KA 3

Sektion I

 

 

1939 - 1945 (Ingående enhet: Spärren Trelge)

KA 3

Sektion II

 

 

1939 - 1945

KA 3

Sektion III

 

 

1939 - 1945 (Ingående enhet: Spärren Bungenäs)

KA 3

Sektion IV

 

 

1939 - 1945

KA 3

Sektion V

 

 

1939 - 1945 (Ingående enhet: Spärren Slite)

KA 3

Sektion VI

 

 

1939 - 1945 (Ingående enhet: Batteri Bläse)

KA 3

Luftförsvarsbataljonen  (Luftförsvarsdivisionen)

1916

 

1940 - 1943 Organiserade luftvärnet på Gotland

KA 3

Luftvärnsskolan

 

 

1939 - 1945

KA 3

Luftvärnscentral Fårösund

 

 

1939 - 1945

KA 3

Sjötransportavdelningen

3779

 

1939 - 1945

KA 3

Minutläggningsavdelningen

1043

 

1939 - 1945

KA 3

Förbindelsekompaniet

 

 

1939 - 1945

KA 3

Förråd- verkstadsavdelningen

 

 

1939 - 1945

KA 3

Besiktningsavdelningen

 

 

1939 - 1945

KA 3

Fältmätavdelningen

 

 

1939 - 1945

KA 3

Meteorologavdelningen

 

 

1939 - 1945

KA 3

Maskeringsavdelningen (2 st maskgrp)

 

 

1939 - 1945

KA 3

Gasskyddslaboratorium

 

 

1939 - 1945

KA 3

Brandväsendet

 

 

1939 - 1945

KA 3

Intendenturförvaltningen

3652

 

1939 - 1945

KA 3

Tygförvaltningen

1138

 

1939 - 1945

KA 3

Fortifikationsförvaltningen

1310

 

1939 - 1945

KA 3

Marinförvaltningen

 

 

1939 - 1945

KA 3

Strålkastarkursen

3979

 

1939 - 1945

KA 3

Sjukvårdförvaltningen

2145

 

1939 - 1945

KA 3

Centrala sjukvårdsformationer

 

 

1939 - 1945

KA 3

Idrottsexpeditionen

2530

 

1939 - 1945

KA 3

Alarmeringscentralen

2680

 

1939 - 1945

KA 3

Depåbataljonsstab

2173

 

1939 - 1945

KA 3

1. Depåkompaniet

3766

 

1939 - 1945 (Skolkompaniet) (Fast sjöfrontsartilleri)

KA 3

2. Depåkompaniet

 

 

1939 - 1942 (Luftvärnsartilleri)

KA 3

3. Depåkompaniet

 

 

1939 - 1945

KA 3

4. Depåkompaniet

2659

 

1942 - 1945 (Rörligt sjöfrontsartilleri fr o m 1944)

KA 3

5. Depåkompaniet

 

 

1939 - 1945 (Rörligt sjöfrontsartilleri t o m 1944)

KA 3

6. Depåkompaniet

 

 

1939 - 1942 (Omorganiserat till 14. kompaniet) (Signal-, min- o yrkeskompani)

KA 3

9. Depåkompaniet

 

 

1939 - 1945

KA 3

10. Depåkompaniet

3193

 

1942 - 1945 (Luftvärs- akan- och lt sjöfrontsartilleri)

KA 3

14. Depåkompaniet

1537

 

1942 - 1945 (Tidigare 6. kompaniet) (Signal-, min- o yrkeskompani)

KA 3

Fortifikationsstaben

18900

 

1941 - (Kustbefästningarna, krigsbesättningar armén)

         

Fältförband

 

Förband

Mpn (nya)

Mpn

Anm.

KA 3

Stridsledningscentral för CGK/KA3

 

 

Strå

KA 3

Minspärrningen Visby

1021

 

 

KA 3

7. 15 cm Kustartilleribatteriet

1078

 

1944 -   (6. Kustartilleribatteriet omdöpt)

KA 3

Batteri Bungenäs (BN)

1151

 

Fast batteri (Ingick i Spärren Bungenäs)

KA 3

1. Luftvärnautomatkanontropp tilldelad batteri BN

1151 A

 

(Ingick i Spärren Bungenäs)

KA 3

Okänt förband

1328

 

Fårösund 1944

KA 3

2. 75 mm Luftvärnsbatteriet

1439

90153

(Ingick i Luftvärnsbataljonen) (1/ 10 1943 överflyttad till armén)

KA 3

Minspärrningen Fårösund Norra (TG)

1577

 

(Ingick i Spärren Trelge)

KA 3

Mätstation (HG 1)

1605 A  

1939 - 1945 Hall, Hallshuk

KA 3

Observationsplats (HG 1)

1605 A  

1939 - 1945 Hall, Hallshuk

KA 3

Observationsplats (TG 1)

1605 B  

1939 - 1945 Hall, Vaterriv

KA 3

Batteri Bläse (BL)

1708

90165

Fast batteri

KA 3

Observationsplats (TG 2)

1708 A  

1939 - 1945 Fleringe, Kyrkudd

KA 3

Observationsplats (HG 2)

1708 B  

1939 - 1945 Fleringe, Kyrkudd

KA 3

Mätstation (TG 3)

1708 C  

1939 - 1945 Fleringe, Svarvarhuk

KA 3

Mätstation (HG 3)

1708 D  

1939 - 1945 Fleringe, Saxriv

KA 3

Spärren Slite

1811

90158

(Detachement Slite)

KA 3

Minspärrningen (EH) Slite

1811

 

(Enholmen) (Ingick i Spärren Slite)

KA 3

1. 75 mm Luftvärnsbatteriet (Batteri Biskops)

1916 A

 

(Ingick i Luftvärnsbataljonen) Fast batteri vid Biskops i Bunge

KA 3

1. 40 mm Automatkanonbatteriet

1916 B

90163

1940 -   (Slite, Gammelgarn, Fårösund)  (1939-40 A 7)

KA 3

Stridsbelysningsavdelningen 

1916 C

 

(Ingick i Luftvärnsbataljonen)

KA 3

3. 75 mm Luftvärnsbatteriet

1920

90154

(Ingick i Luftvärnsbataljonen) (1/ 10 1943 överflyttad till armén)

KA 3

1. 8 cm Luftvärnsbatteriet

2035

90162

(1/ 10 1943 överflyttad till armén)  (Visby, Fårösund)

KA 3

Bräntings huvudförbandsplats Krigssjukhus mm

2060

 

 

KA 3

Batteri Hultungs (HG)

2180

 

Fast batteri (Ingick i Spärren Bungenäs)

KA 3

2. Luftvärnautomatkanontropp tilldelad batteri HG

2180 A

 

(Ingick i Spärren Bungenäs)

KA 3

3. 40 mm Automatkanonbatteriet

2220

90155

1940 -   (Roma, Slite)  (1939-40 A 7)

KA 3

Observationsplats (TG 12)

2607 A  

1939 - 1945 Rute, Furillen (Suderudd)

KA 3

Mätstation (HG 11)

2607 B  

1939 - 1945 Rute, Furillen (Suderudd)

KA 3

Observationsplats (BN 8)

2607 C  

1939 - 1945 Hellvi, S:t Olofsholm

KA 3

Mätstation (BN 9)

2607 D  

1939 - 1945 Hellvi, S:t Olofsholm

KA 3

Mätstation (HG 12)

2607 E  

1939 - 1945 Hellvi, S:t Olofsholm

KA 3

6. 40 mm Automatkanonbatteriet

2745

90159

(Ingick i Luftvärnsbataljonen) 1941 -   (Tingstäde)

KA 3

Observationsplats (HG 6)

2842 A  

1939 - 1945 Fårö, Holmudden

KA 3

Batteri Trelge (TG)

2857

 

Fast batteri (Ingick i Spärren Trelge)

KA 3

3. Luftvärnautomatkanontropp tilldelad batteri TG

2857 A

 

(Ingick i Spärren Trelge)

KA 3

2. 40 mm Automatkanonbatteriet

2867

90164

1940 -   (Visby, Bunge)  (1939-40 A 7)

KA 3

Minspärrningen Fårösund Södra

3004

 

(Ingick i Spärren Bungenäs)

KA 3

Militärledstation mls 54 Bungenäs

3004

 

 

KA 3

Batteri Slite (SE 1) "Mojner"

3246

 

Fast batteri (Ingick i Spärren Slite)

KA 3

4. 40 mm Automatkanonbatteriet

3272

90156

(Ingick i Luftvärnsbataljonen) 1939 -   (Visby)

KA 3

5. 40 mm Automatkanonbatteriet

3389

90157

(Ingick i Luftvärnsbataljonen) 1939 -   (Roma)

KA 3

Spärren Bungenäs

3419

 

(Innan mars 1940 Spärren Fårösund Södra)

KA 3

7. 40 mm Automatkanonbatteriet

3419

90160

(Ingick i Luftvärnsbataljonen) 1941 -   (Bunge)

KA 3

Kustsignalstation KSS  56 Fårösund Norra gattet

3419

90356

1939 - 1945 Fleringe, Norra gattet

KA 3

Spärren Trelge

3464

 

(Innan mars 1940 Spärren Fårösund Norra)

KA 3

8. 40 mm Automatkanonbatteriet

3464

90161

1941 -   (1/ 10 1943 överflyttad till armén)

KA 3

Kustsignalstation KSS  63 Fårösund Södra gattet

3464

 

 

KA 3

Okänt förband

3483

 

Slite 1944

KA 3

1. 10.5 cm Kustartilleribatteriet

3545

90151

(Vamlingbo) (1944 överflyttad till A 7)

KA 3

2. 10.5 cm Kustartilleribatteriet

3565

90152

(Gammelgarn) (1944 överflyttad till A 7)

KA 3

Observationsplats (BN 2)

3798 A  

1939 - 1945 Fårö, Landsnäs

KA 3

Observationsplats (BN 3)

3798 B  

1939 - 1945 Fårö. Lauterhorn

KA 3

Observationsplats (HG 4)

3798 C  

1939 - 1945 Fårö. Lauterhorn

KA 3

Observationsplats (TG 6)

3798 D  

1939 - 1945 Fårö. Lauterhorn

KA 3

Observationsplats (HG 5)

3798 E  

1939 - 1945 Fårö, Langhammars hammar

KA 3

Mätstation (HG 5)

3798 E  

1939 - 1945 Fårö, Langhammars hammar

KA 3

Observationsplats (TG 7)

3798 F  

1939 - 1945 Fleringe

KA 3

Mätstation (BN 4)

3798 G  

1939 - 1945 Fårö, Afva

KA 3

Observationsplats (BN 5)

3798 H  

1939 - 1945 Fårö, Hoburga

KA 3

Observationsplats (HG 7)

3798 J  

1939 - 1945 Fårö, Hoburga

KA 3

Observationsplats (TG 8)

3798 K  

1939 - 1945 Fårö, Hoburga

KA 3

Mätstation (HG 8)

3798 L  

1939 - 1945 Fårö, Hammars

KA 3

Observationsplats (TG 9)

3798 M  

1939 - 1945 Fårö, Hammars

KA 3

Mätstation (BN 6)

3798 N  

1939 - 1945 Fårö, Visnäsända

KA 3

Mätstation (HG 9)

3798 P  

1939 - 1945 Fårö, Ryssnäs

KA 3

Observationsplats (TG 10)

3798 R  

1939 - 1945 Fårö, Ryssnäs

KA 3

Batteri Vialms (VA)

 

 

Fast batteri (Ingick i Spärren Trelge)

KA 3

Sjöbevakningsavdelning

 

 

(Ingick i Spärren Trelge)

KA 3

Strålkastaravdelning

 

 

(Ingick i Spärren Trelge)

KA 3

Batteri Hällrevet (HR)

 

 

Fast batteri (Ingick i Spärren Bungenäs)

KA 3

Batteri Österklint (ÖK)

 

 

Fast batteri (Ingick i Spärren Bungenäs)

KA 3

Batteri Kalkbruket (KB)

 

 

Fast batteri (Ingick i Spärren Bungenäs)

KA 3

Sjöbevakningsavdelning

 

 

(Ingick i Spärren Bungenäs)

KA 3

Strålkastaravdelning

 

 

(Ingick i Spärren Bungenäs)

KA 3

Batteri Asunden (AN)

 

 

Fast batteri (Ingick i Spärren Slite)

KA 3

Sjöbevakningsavdelning

 

 

(Ingick i Spärren Slite)

KA 3

Strålkastaravdelning

 

 

(Ingick i Spärren Slite)

KA 3

Batteri Visby (VY)

 

 

Fast batteri

KA 3

40 mm Automatkanonbatteriet

 

 

(Ingick i Luftvärnsbataljonen) Försvar av KA 3 depå.

KA 3

Minspärrningar fristående

 

 

 

KA 3

Mätstationer  (Mst)

 

 

 

KA 3

Observationsplatser  (Opl)

 

 

 

KA 3

Fartyg vid Gotlands kustartilleri 1939 - 1945

 

 

 

KA 3

Mätstation

 

 

1939 - 1945 Boge, Mojner

KA 3

Stridsledningscentral chefen GK/KA 3

 

 

1939 - 1945 Bunge, Strå

KA 3

Ammunitionsvärn

 

 

1939 - 1945 Bunge, Strå

KA 3

Observationsplats (HG 10)

 

 

1939 - 1945 Bunge, Bungenäs

KA 3

Observationsplats (TG 11)

 

 

1939 - 1945 Bunge, Bungenäs

KA 3

Mätstation (TG 11)

 

 

1939 - 1945 Bunge, Bungenäs

KA 3

Mätstation (BN 7)

 

 

1939 - 1945 Bunge, Bungenäs

KA 3

Mätstation (BN 3)

 

 

1939 - 1945 Bunge, Bungenäs

KA 3

Stridsbelysning (BN 3) (S)

 

 

1939 - 1945 Bunge, Bungenäs

KA 3

Anläggning

 

 

1939 - 1945 Bunge, Romdal

KA 3

Centralammunitionsförråd mm

 

 

1939 - 1945 Bunge, Romdal

KA 3

Observationstorn

 

 

1942 - 1945 Bunge, Romdalshöjden

KA 3

Mätstation (TG 4)

 

 

1939 - 1945 Fleringe, Trelge

KA 3

Mätstation (TG 5)

 

 

1939 - 1945 Fleringe, Trelge

KA 3

Mätstation (BN 2)

 

 

1939 - 1945 Fårö, Demmor

KA 3

Mätstation (7B)

 

 

1939 - 1945 Fårö, Demmor

KA 3

Mätstation (7C)

 

 

1939 - 1945 Fårö, Demmor

KA 3

Mätstation (6A)

 

 

1939 - 1945 Fårö, Hammars

KA 3

Mätstation (6B)

 

 

1939 - 1945 Fårö, Hammars

KA 3

Mätstation (6C)

 

 

1939 - 1945 Fårö, Hammars

KA 3

Mätstation (BN 1)

 

 

1939 - 1945 Fårö, Afva

KA 3

Mätstation

 

 

1939 - 1945 Fårö, Digerhuvud

KA 3

Bomstängsel

 

 

1939 - 1945 Fårö, Södra gattet

KA 3

Bomstängsel

 

 

1939 - 1945 Fårö, Norra gattet

KA 3

Mätstation (?)

 

 

1939 - 1945 Hall, Harudden

KA 3

Observationsplats (BN 9)

 

 

1939 - 1945 Hellvi, S:t Olofsholm

KA 3

Observationsplats (HG 13)

 

 

1939 - 1945 Othem, Slite (Lotsbacken)

KA 3

Observationsplats (HG 12)

 

 

1939 - 1945 Rute, Furillen (Karthaken)

KA 3

Mätstation (BN 5)

 

 

1939 - 1945 Rute, Furillen

KA 3

Minspärrtropp (VY /VI) Visby hamn

 

 

1939 - 1945 Visby, Visby hamn

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig