Föregående sida

Värnpluton / Kappelshamn Hangvar

fr o m 1941-08-11. Ingår i 2. Värnkompaniet / Kappelshamns kompani fp-18152.

1941 2 kan m/81. 1944 1 kan m/81

 

Befäl

       
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig