Föregående sida

Värnpluton / Snäckgärdsbaden

fr o m 1941-08-11. Ingår i 6. Värnkompaniet / Visby kompani fp-18156.
 

Befäl

       
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig