Föregående sida

Artilleribefälhavare på Gotland

1741 - 1887

1741 - 1747

Major

Gustaf Henrik Mannerheim

 1747 - 1749

Överstelöjtnant

Augustin Ehrensvärd

1747 - 1749 (tjf)

Överstelöjtnant

Johan August Mannerheim

1749 - 1758

Överstelöjtnant

Carl Funck

1758 - 1758

Överstelöjtnant

Hans Gustaf Gyllengranat

 

 

1759 - 1761

Major

Claes Robert Charpentier

 

 

1761 - 1762

Överstelöjtnant

Carl Jacob Staël von Holstein

 

 

1762 - 1764

Överstelöjtnant

Peter Meijer

 

 

 

1764 - 1769

Överstelöjtnant

Bengt Gabriel von Danckwardt

 

 

 

1770 - 1772

Överstelöjtnant

Samuel Jegerhjelm

 

 

 

1772 - 1773

Överstelöjtnant

Jean Elfcrona (Johan Elfving)

 

 

 

1774 - 1787

Överstelöjtnant

Jonas Feltstierna

1787 - 1794

Överstelöjtnant

Carl Christoffer Gyllenstierna

 

 

 

1809 - 1811

Överstelöjtnant

Johan Henrik von Vicken

1816 - 1833

Överstelöjtnant

Axel Fredrik von Arbin

1834 - 1839

Major

Pehr Johan Schürer von Waldheim

1840 - 1860

Överstelöjtnant

Knut Bildt

1854 - 1855 (tf)

Överstelöjtnant

Bror Oliver Munck

1860 - 1868

Överstelöjtnant

Christer Henrik d'Albedyhll

1868 - 1879

Överstelöjtnant

Carl Edvard af Chapman

1879 - 1884

Överstelöjtnant

Thiodolf Bernhard Borgh

1884 - 1887

Major

Frans Thomas Schartau

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"