Föregående sida

Förbandschefer vid artilleriet på Gotland

1887 - 2000

Gotlands Artillerikår  A 4  1887 - 1895

1887 - 1894

Överstelöjtnant

Frans Thomas Schartau

1894 - 1895

Överstelöjtnant

Claes Johan Viktor A. Meurling

   

Gotlands Artillerikår  A 7  1895 - 1975

1895 - 1906

Överste

Alexander J. B. von Strussenfelt

1906 - 1909

Överstelöjtnant

Gabriel Axel Torén

1909 - 1911

Överstelöjtnant

Karl Osvald Toll

1911 - 1913

Överstelöjtnant

Claes Axel Breitholtz

1913 - 1915

Överstelöjtnant

John Gustaf Gerhard Améen

1915 - 1919

Överstelöjtnant

Bo Arvid Tarras-Wahlberg

1919 - 1926

Överstelöjtnant

Bertil Lilliehöök 

1926 - 1927

Överste

Carl Georg Ohlson

1928 - 1931

Överste

Gunnar Ludvig Malkom Salander 

1931 - 1934

Överstelöjtnant

Per Falk

1934 - 1939

Överste

Carl-Gustaf David Hamilton

1939 - 1941

Överstelöjtnant

Gustaf Peder Wilhelm Dyrssen

1941 - 1943

Överste

Curt Sixten Reinhold Kempff

1943 - 1945

Överste

Ivar Bert Tyko Carpelan

1945 - 1947

Överste

Erik Thorsten Berggren

1947 - 1949

Överste

Arvid Mauritz Eriksson

1949 - 1953

Överste

Nils Oskar Söderberg

1953 - 1959

Överste

Göran Schildt

1959 - 1970

Överste

Tore Edvard Deutgen

1970 - 1974

Överste

Stig Alrik Nihlén

1974 - 1975

Överstelöjtnant

Karl-Erik Bellvar Kennerby

     

Gotlands Artilleriregemente  A 7  1975 - 2000

1975 - 1978

Överste

Carl Arcadius Holger Areskoug

1978 - 1980

Överste

Reinhold Lahti

1980 - 1982

Överste

Erik Helge Gard

1982 - 1990

Överstelöjtnant

Curt-Christer Bertil Gustafsson

1990 - 1991

Överste

Hans Gunnar Dellner

1991 - 1992

Överstelöjtnant

Kjell Åke Plantin

1992 - 1999

Överste

Bengt Olof "Olle" Allan Bjurström

1999 - 2000

Överstelöjtnant

Sven-Åke Asklander

2000

Överstelöjtnant

Bo Ingvar Hansson

     
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"