Föregående sida

Niclas Johan Wetterberg

f. 1970-05-15 Borg i Norrköping Östergötlands län

  

Son till marknadschefen Bengt Arne Wetterberg o h h Eva Elisabet Bogeklint

-------------------------

Gift 1999 med Eva Therese Mutas f. 1971-03-20 i Visby

Gymnasium i Norrköping 1986-90, PoffhögS 1991-92, fänrik Gotlands regemente 1993, KHS A Karlsberg 1996-97, löjtnant 1997, plutonchef BA09 Bosnien 1997-98, KHS T 1998-99, kapten 1999, FHS SP 2001-02, major 2002, stf kompanichef 2002, vaktofficer Livkompaniet 2003, kompanichef Kosovo 2003-04, kompanichef Garde kompani 2004, överste och chef för KS 25 i Kosovo.

För personliga mod och ledarskap visat under kravallerna i Kosovo i mars 2004 tilldelades Wetterberg Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"