Föregående sida

Carl Abraham Westman

f. 18/12 1785 i Ulricehamn Älvsborgs län

 

Son till handlaren Anders Westman o h h Bolla Tranberg

Regementskvartermästare vid Elfsborgs 4. Lantvärnsbataljon 27/6 1808, vid Svea artilleriregemente 3/10 1808 - 5/11 1809, officersexamen 1809, kommenderad till Gotlands beväring 5/3 1811, kommenderad till tjänstgöring i Tyskland vid Engelbrecktska regementet 1813, deltog med Värmlands regemente i fälttåget mot Norge 1814 och bevistade affärerna vid Malmesberget, Liir och Medskog. Under sistnämnda drabbning sårades han svårt "hvarvid såväl ändarne af armen, vänstra armleden, som förarmens ben jämte själfva ledgången blefvo förstörda", samt tillfångatogs, kapten och kompanichef vid Gotlands Nationalbeväring 1815, avsked 1819,  intogs 5/2 1822 på invalidinrättningen på Ulriksdal men blev redan i november året därpå på grund av upprepade förseelser skild från denna och flyttade till Stockholm. Erhöll tapperhetsmedalj.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"