Föregående sida

Martin Christian Julius Plaisant

f. 17/4 1765 i Berlin d. 29/8 1839 i Maria Magdalena Stockholms stad

 

Gift med Christina Höök f. 5/5 1781 i Stockholm

Barn:

Euphrosyna Charlotta f. 27/8 1808 i Stockholm

Sophia Vilhelmina f. 3/11 1811 i Stockholm

Maria Catharina f. 17/11 1818 i Sproge Gotlands län

Kom i tjänst vid Örlogsflottan 1788, volontär vid Storamiralens regemente 2/1 1789, korpral 1789, deltog i 1788 - 1790 års krig i Finland ombord på Örlogsflottan, bevistade slagen vid Hogland 1788, Ölands södra udde 1789, aktionen vid Reval1 3/5 1790, sjöslaget vid Kronstadt 4/6 1790 varvid han utmärkte sig mycket och erhöll hederstecknet "ett silverankare", furir vid Götha Lifgardet ?/11 1790, förare 29/11 1791, sergeant 15/4 1793, fältväbel 5/2 1796, fanjunkare 6/11 1800, konstituerad fänrik vid Elfsborgs regemente 1807, deltog i fälttåget i NordtyskIand med sedermera Göta Livgarde samt i de hårda utfallsstriderna vid Stralsund 1807, konstituerad fänrik 1808, kommenderad att organisera samt exercera 140 man finska flyktingars samt Ålands Lantvärn ?/5 1808, avgick med Ålands lantvärn till kriget i Finland, chef för 4 kompaniet vid Gyllenbögels Fribataljon 21/7 1808, bevistade affärerna vid Kjock 20/7 1808, Lappfjorden 29/8 1808 samt vid Jutas 13/9 1808, där han visade lysande tapperhet och erhöll guldmedaljen för tapperhet i fält, fänrik i armén 28/1 1809, placerad vid Livregementsbrigadens Vargeringsbataljon 20/3 1809, vid Södra Skånska infanteriregementet 8/2 1812, kommenderad till tjänstgöring på Gotland 30/3 1812, bevistade kriget i Pommern med von Engelbrechtska regementet vid träffningarna vid Brabant och Holstein åren  7/5 1813 - 7/7 1814 och särdeles slagen vid Gross Beeren och Dennewitz samt belägringarna av Lübeck, Jiilich och Maastricht samt vid  Kronstadt, löjtnant i armén 22/5 1814, löjtnant vid Gotlands Nationalbeväring 21/2 1815, kapten och kompanichef 27/3 1819, avsked 28/9 1824.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"