Föregående sida

Alvar Alex Erik Pettersson - Älmeberg

f. 11/9 1916 i Västerhejde Gotlands län d. 13/6 1952 på Sparbanksvägen 4, Hägersten, Stockholms stad. Alvar begravdes den 5/7 2006 i Stockholm Galärvarvskyrkogården, nr. 1825.

   

Son till kusken och f. d. rättaren Karl Petter Konrad Pettersson f. 20/8 1878 i Rute, d. 10/1 1954 i Västerhejde Gotlands län. Gift den 9/2 1902 med Maria Axelina Josefina Pettersson f. 23/3 1884 i Fole Gotlands län, d. 15/2 1934 i Västerhejde Gotlands län

Alvars syskon:

Kally Maria Helena f. 27/5 1902 i Fole Gotlands län d. 13/8 1995 i Västerhejde Gotlands län  g. Andersson.

Martin Karl Ture f. 17/2 1907 i Klinte Gotlands län d. 1/12 1989 i Asarum.

Karl Gustaf Wilhelm f. 23/5 1911 i Stenkumla Gotlands län d. 23/11 1994 i Solna.

Fadern omgift den 16/10 1937 med Rosa Kristina Karolina Pettersson f. 12/11 1878 i Fardhem Gotlands län d. 29/4 1958 i Stenkumla Gotlands län.

Familjen hade den 1/8 1915 flyttat till Västerhejde från Stenkyrka. De flyttade 1930 till Nygård vid Grindstugan i Västerhejde.

Alvar konfirmerades 1931 i Visby. Alvar flyttade den 26/11 1937 till Täby.

-----------------------------------------

Gift 4/8 1945 i Västerås domkyrka med Anna Elisabet ”Anna-Lisa” Wretlöf f. 15/5 1916 i Västerås Västmanlands län d. 15/6 2001 i VästeråsVästmanlands län.

Barn:

Eva Elisabeth f. 26/5 1946 i Brännkyrka

Erik Roger f. 16/11 1948 i Brännkyrka

  

Älmebergs kvarlevor identifierades i december 2003 av Rikskriminalen.

Den 13/6 2004, exakt 52 år efter nedskjutningen tilldelades besättningsmännen postumt Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld. Överbefälhavaren Håkan Syrén överräckte medaljerna till besättningens efterlevande vid en ceremoni på Berga örlogsskolor.

Kom i krigstjänst vid F 2 1937, underofficersskola 1945, flygskola 1943, underofficer vid flygvapnet 1945, fanjunkare 43-73-36 vid F 8 Kungl. Svea flygflottilj.

   

Den 13 juni 1952 sköt ett sovjetiskt jakt-flygplan ner en svensk DC-3:a över internationellt vatten öster om Gotska Sandön. Pilot var Alvar Älmeberg. DC-3:an genomförde en rutinmässig signalspaningsflygning i närheten av en stor sovjetisk marinövning. Ombord på planet fanns åtta personer, varav fem från Försvarets radioanstalt (FRA), två från flygvapnet och en flygmekaniker.
DC-3:an var ute på det 53:e uppdraget av samma topphemliga typ sedan signalspaningsflygningarna inleddes den 13 juni 1951. Redan fem år tidigare hade FRA genomfört de första testerna med flygburen signalspaning över Östersjön. Apparaturen var tillverkad i USA, men prestandan låg långt under den utrustning amerikanarna själva använde.
De svenska DC-3-flygningarna betraktades av den sovjetiska underrättelsetjänsten som en integrerad del av den amerikanska spionageverksamheten riktad mot fienden i öst. Uppgifter om Sveriges roll och detaljer om flygningarna kan ha överlämnas av spionöversten Stig Wennerström.
Sverige hade under kalla kriget ett långtgående militärt samarbete med västmakterna USA och Storbritannien, och den svenska signalspaningen var viktig för den amerikanska kartläggningen av Sovjetunionen. Fram till mitten av 1950-talet (flygningarna fortsatte även efter nedskjutningen av DC-3:an) fungerade britterna som mellanhand för spaningsuppgifterna.
Det tidiga 1950-talet var en extra kylig period i det kalla kriget mellan stormakterna USA och Sovjetunionen. Flera amerikanska militärflygplan attackerades, både över Östersjön och i farvattnen norr om Japan.
Samma dag som DC-3:an sköts ner anföll sovjetiskt flyg ett spaningsplan från USA över Japanska sjön. Även detta plan sköts ner. Operationerna kan ha varit samordnade för att visa att Sovjetunionen hade högsta beredskap såväl i väst som i öst.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"