Föregående sida

Ivar Vivian Karlsson - Ivås

f. 17/10 1916 i Ulrika Östergötlands län d. 20/3 2002 i Uppsala Uppsala län

-----------------------------------

Gift 25/9 1945 med Sylvia f. 10/11 1921 i Uppsala Uppsala län d. 10/2 2009 i Uppsala Uppsala län

  

Vid Gotlands infanterikår 1935, vicekorpral 1936, korpral 1937, furir 1938 vid Gotlands infanteriregemente, signalkompaniet 1941, underofficersskola 1941-44, sergeant  1944, fanjunkare 1955 vid S 1, kapten vid S 1 reserven

   

Old Soldiers don't die, they just fade away

Ivan Vivian Ivås var född 17 oktober 1916 och avled 20 mars 2002. Han anställdes vid dåvarande I 18 första november 1935, då fortfarande kår, varför endast 12 volontärer, efter strängt urval, antogs. Han genomgick stamskolorna 1935-38, varefter kommendering till AUS (Arméns Underofficersskola i Uppsala) skedde 1941-44. Som underofficer tjänstgjorde Ivås i huvudsak vid signalutbildningen. Radiocertifikatkurs och signalunderofficerskurs ingick också i hans egen utbildning. 1955 begärde han överflyttning till signaltrupperna där han vid nyupprättade S1 i Uppsala från 1957 slutförde sin militära tjänstgöring. Många grånade signalister runt om i Sverige minns säkert den korrekte och duktige trupputbildaren. Men främst kommer Ivås namn att leva kvar i Visborgs Skytteförenings annaler. Med gedigen träning kom han att bli en av Visborgs stora lagskyttar, främst på gevär. En fjärdeplacering 1944 samt en andraplacering 1945 i Stockholmstidningens lagskjutning förde upp Visborgs SKF bland de stora föreningarna i landet. Följdriktigt tilldelades Ivås Visborgs hedersmedalj i guld vid sin avflyttning 1955. Per-Åke Wallin (Väduren 2002/1)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"