Föregående sida

Carl Vilhelm Ahlgren

f. 5/1 1882 i Åseda i Kronobergs län d. 12/3 1965 i Visby.

  

Son till Heg. Grenadier Carl Johan Ahl f. 1841 i Åseda, Kronobergs län.

Gift med Vilhelmina Carlsdotter f. 1847 i Åseda, Kronobergs län.

Syskon:

Johan Melcher Edvard f. 30/8 1875 i Åseda d. 10/7 1916 i Visby

Ida Sofia f. 22/12 1877 i Åseda d. 9/7 1952 i Kungsholm

Anna Mathilda f. 1879 i Åseda

Oskar Fabian f. 28/12 1884 i Åseda d. 12/9 1965 i Martin Luther Halmstad

------------------------

Gift 4/6 1905 med Lydia Helena Pettersson f. 26/6 1881  i Jakob Stockholm d. 7/3 1965 i Visby

  

Kom i krigstjänst 1901 vid Gotlands infanteriregemente, underofficersskola 1903, sergeant 1915, vid 14. Fästningskompaniet 1916, fanjunkare 1932, biträdande lärare i militär utbildning vid Visbys högre allmänna läroverk, i reserven.

   

Olycka under stridsöfning.

Då 14:de fästningskompaniet, som är förlagdt i Fårösund, i torsdags (27/7 1916) var ute på fältmarsch, inträffade under en stridsöfning en olycka som lätt kunnat få en ödesdiger utgång. Under stridens hetta vågade sergeanten i inf.-regementets reserv Karl Ahlgren, en broder till den nyligen framlidne sergeanten vid regementet J. M. E. Ahlgren i handgemäng med en furir. Denne blef därvid så ifrig, att han på endast ett par stegs afstånd aflossade ett löst skott, som träffade Ahlgren vid näsroten tätt intill ena ögat. Träpluggen studsade mot näsbenet utan att emellertid skada ögat. Tårkanalen har dock tagit skada. Den skadade, som sedan d:r Dahlman ägnat honom den första vården, afpolleterades och infördes till garnisonssjukhuset å Visborgs slätt, men tros icke få något framtida men af skottskadan.. Han vårdas nu i kvarter.

Det skedda innebär dock en ny maning till försiktighet, och att icke alltför mycket lita på lösa skotts ofarlighet. För ett par år sedan beröfvade sig en beväringsman vid regementet lifvet genom att skjuta sig med ett löst skott i hjärtat. (Källa: 41) 

 

 

Regeringen har medgett att tvättföreståndare C. V. Ahlgren vid Gotlands infanteriregemente får kvarstå i tjänst ett år efter uppnådd pensionsålder. (Källa:42).

 

 

Gravsten på Visby Södra kyrkogård

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"