Föregående sida

Hans Gustav Hansson - Hannerstål

f. 14/12 1905 i Lidköping Skaraborgs län d. 29/5 1975 i Malmö Sankt Pauli Malmöhus län

-------------------------------------

Gift 15/10 1932 med Svea Elisabet Valentina Svensson f. 10/4 1910 i Malmö Sankt Pauli Malmöhus län d. 20/10 2001 i Malmö Sankt Pauli Malmöhus län

Barn:

Jan-Erik Lennart f. 22/10 1938 i Malmö Sankt Petri

Vid Värmlands regemente 1/11 1922, i reserven 1929, furir 1/11 1929, sergeant vid Gotlands infanteriregemente 19/11 1937, beredskapstjänstgöring, vid 7. depåkompaniet 3/9 1939 - 27/9 1939, vid 42. krigssjukhuskadern 28/9 1939 - 22/3 1941, vid Tingstäde skyddsområdesstab 23/3 191 - 23/6 1941, vid 42. krigssjukhuskadern 24/6 1941 - 10/4 1942, vid 41. bilkompaniet 18/3 1943 - 17/9 1943, vid Militärbefälhavarens stab 18/9 1943 - 18/12 1943, vid 41. krigssjukhuskadern 4/4 1944 - 1/5 1944, vid 41. bilkompaniet 2/5 1944 - 27/12 1944, fanjunkare 1/11 1944
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"