Föregående sida

Erik Axel Gösta Lundgren

f. 26/9 1905 i Stånga Gotlands län d. 11/8 1992 i Visby

 

Son till Theodor Lundgren o h h Hilda f. Persson

---------------------------------

Gift 17/5 1931 med Tyra Elisabet Korsman f. 2/3 1907 i Hemse Gotlands län d. 13/2 2001 i Visby.

Barn:

Lars Erik Bertil f. 30/4 1932 i Visby

Ann Marie Margareta f. 20/7 1936 i Visby

Kom i krigstjänst vid Gotlands artillerikår 1924, underofficersskola 1934, sergeant 1935, lvutbildning 1936-40, batteriadjutant vid depåbatteriet 1939, styckjunkare 1939, batterichef för 1. luftvärnsbatteriet 1939, batterichef för 12. batteriet 1940 (senare ändrat till 9. batteriet), batterichef vid 12. Batteriet 19/11 1941 - 31/1 1943, vid 8. Batteriet 1/2 1943 - 11/3 1943, vid 12. Batteriet 12/3 1943 - 6/1 1944, vid 15. Batteriet 7/1 1943 - 26/3 1944, tygförvaltareutbildning 27/3 1944 - 1/7 1944, vid 12. Batteriet 2/7 1944 - 14/1 1945, vid 16. batteriet 15/1 1945 - 4/2 1945, vid 12. Batteriet 5/2 1945 - 31/3 1946, truppförbandstjänstgöring 1/4 1946 - , förvaltare 1/3 1952

Medlem i Visby skyttegille sedan 1941, styrelseledamot 1943, tidigare medlem i Stånga skyttegille.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"