Föregående sida

Bengt Karl Sigvard Ahlin

f. 4/6 1930 i Levide Vall Gotlands län d. 18/12 1952 på F 6 Kungl. Östgöta flygflottilj, Karlsborg Skaraborgs län. Begravd på Vall kyrkågård. Ogift

 

Bengt var son till hemmansägaren Carl-Johan Ahlin f. 9/12 1898 i Hejde, Gotlands län, d. 24/3 1978 i Vall, Gotlands län. Gift den 16/7 1926 med Beda Maria Sundahl f. 27/5 1898 i Vall, Gotlands län, d. 10/4 1982 i Vall, Gotlands län.

Bengts syskon:

Gullan Kally Maria f. 9/4 1927 i Vall. g. Nilsson.

Sven Olof Johannes f. 27/12 1928 i Vall.

Lars Erik Arvid f. 31/8 1931 i Vall.

Hedvig Gertrud f. 23/12 1937 i Vall. g. Wesley.

 

Efter folkskolan genomgick Bengt Hemses folkhögskola. Den 5/2 1951 flyttade han ifrån Vall till Täby

   

Fältflygare vid F 6 Kungl. Västgöta flygflottilj.

   

Han kom till Flygvapnet, för att sommaren 1952 få sin guldvinge i samband med fältflygarexamen. Han kom han till Flygvapnet, för att sommaren 1952 få sin guldvinge i samband med fältflygarexamen.

Han begravdes kl. 13 lördagen den 27/12 1952 i Valls kyrka. Förutom föräldrar, syskon, släkt och vänner närvarade också i den fullsatta kyrkan chefen för F6, överste Söderlind som tackade Bengt för trogen tjänst, Bengts divisionschef, kapten Karlmark. Bengts kista var draperad i den svenska flaggan. Kransar fanns från bl. a. Chefen för Flygvapnet, Blekinge flygflottilj, F6:s andra division, Gotlands Flygklubb, Vall IF och även Månstads församling där Bengt förolyckades sände en krans.

Komminister Elmar Töldsepp (1908-1983. Han kom som flykting till Gotland i oktober 1944 med fru och två barn. I sitt hemland Estland hade han varit kyrkoherde) höll griftetalet och erinrade bland annat om att det är vanligt att alla söker sig hem till jul och hur glada föräldrarna blir, när deras ungdomar samlas omkring dem i hemmet i juletid. Även Bengt Ahlin hade kommit hem till jul, men till det eviga hemmet däruppe.

Bengt Ahlin flög sist i en formation som var beordrade att flyga på låg höjd, detta var säkerligen orsaken till att hans kamrater inte lade märke till att han försvann. Han störtade i Korrebo Månstads församling söder om Ulricehamn, på torsdag förmiddag den 18/12 1952. Han flög SAAB:s attackflygplan A21A-3 (serie 4) märkt blå Filip. Bengt tillhörde F6 Västgöta flygflottilj (1939-1994). En person i Länghem såg att planet tycktes ha motorproblem. Planet strök just över trädtopparna i nästan en mil innan det slutligen störtade. Planet plöjde då en bred och 100 meter lång gata genom skogen. Splitter och delar av flygplanet ströddes flera hundra meter runt nedslagsplatsen. Vid nedslaget törnade planet emot ett jättelikt stenblock inne i skogen. Stenblocket flyttades två meter från sin plats. Bengts förkolnade kropp slungades ur planet, och tog mark några meter från den plats där motorn landade. Planet befann sig på så låg höjd att Bengt troligen bestämt sig för att försöka rädda planet med en nödlandning. Enligt ett ögonvittne hade planet fattat eld redan i luften.SAAB 21 var, tack vare sin mycket säregna konstruktion, försedd med en av en katapultstol, (ett av de första planen i världen som var utrustade med det. Tyskarna var dock först). 21:an hade motorn och propellern bakom piloten, propellern var alltså skjutande, därav anledningen till katapultstolen, piloten skulle ha strimlats av propellern annars vid eventuellt haveri. I övrigt kan sägas att motorn var en Daimler Benz 605B på 1475 hk, samma motor som fanns i nazitysklands ökända jaktplan Messerschmitt Bf 109, motorn fanns också i SAAB B18B och T18B. Sverige hade lyckats förhandla sig till licenstillverkning av motorn (sammanlagt 800 st. tillverkade av Flygmotor), till detta fick man också 71 st. tyska orginalmotorer, de svensktillverkade visade sig dock vara mycket bättre, I 21:an fick bara den svensktillverkade motorn användas. 21:an kom även att bli Sveriges första egentillverkade jetflygplan då ett antal 21:or byggdes med reamotor (som det hette då). Det är det enda flygplanstypen i världen som varit i "fronttjänst" både som kolvmotordrivet och jetdrivet. Det hade en topphastighet på 560 km/tim. Dess beväpning bestod av en 20 m.m. akan m/45 och 4 st. 13,3 m.m. akan m/39, till detta bar den också 2 st. 18 cm och 8 st. 8-14,5 cm. raketer. Dess bomblast bestod av 1 st. 600 kg, 1 st. 500 kg, 1 st. 250 kg och 4 st. 50 kg bomberFlygplanet som Bengt flög hade i Flygvapnet nummer 480224, det godkändes av Flygvapnet den 24/2 1948 och avskrevs slutligen ur Flygvapnets rullor den 16/2 1953. (Källor: 512, 513, 514)

 

Gravsten på Vall kyrkogård

 

 

Gotländsk flygare dödades

22-årige fältflygaren Bengt Ahlin från Vall störtade i går eftermiddag med en A 21:a från Västgöta flygflottilj och dödades omedelbart.Ahlin gjorde en flygning med ett attackplan och hade order att flyga på låg höjd, I närheten av Månstad söder om Ulricehamn störtade planet sedan iakttagare i Länghem observerat att planet hade motorkrångel. Planet strök över trädtopparna närmare en mil innan störtningen skedde.Ahlins plan flög sist i en formation och störtade utan att kamraterna observerade olyckan. Vid nedslaget törnade planet mot ett jättelikt stenblock inne i skogen. Detta flyttades två meter från sin plats. Vid nedslaget splittrades planet och förarens förkolnade kropp slungades några meter från den plats där motorn slog ner. Enligt vad ögonvittnen berättar hade planet fattat eld redan i luften.På olycksplatsen kunde man mäta upp en över 100 m lång gata som planet hade plöjt genom skogen innan stenblocket satte stopp för dess framfart.Den omkomne var född i Vall och har gjort sig känd som en trevlig och begåvad ung man. Efter folkskolan genomgick han Hemse folkhögskola och kom senare till flygvapnet, där han avancerat raskt och i somras fick sin guldvinge i samband med fältflygarexamen. Han sörjes närmast av föräldrarna, lantbr. C. J. Ahlin med maka, samt fyra syskon. (Källa: 1323)

 

 

Bengt Ahlins sista färd

Stoftet efter den störtade fältflygaren Bengt Ahlin, Vall, vigdes i lördags till vila i hembygdens jord. Jordfästningen ägde rum i kyrkan, som var fylld till sista plats, och bland de närvarande märktes chefen för Västgöta flygflottilj, överste N. A. V. Söderlindh, samt den omkomnes divisionschef, kapten B. G. Carlmarker. På en katafalk i koret stod kistan höljd i den blågula flaggan.Sorgeakten inleddes med att organisten, fru Elisabeth Stenberg, spelade »Kom, stilla död» av Bach, varpå kyrkokören sjöng »Led milda ljus» av Purcell. Efter ps. 578: 1-2 och 5 höll komminister E. Töldsepp griftetalutgående från Joh. 14: 1-3, och förrättade jordfästningen. Officianten erinrade bl. a. om att det är vanligt att alla söker sig hem till jul och hun glada föräldrarna blir, när deras ungdomar samlas omkring dem i hemmet i juletid. Även Bengt Ahlin hade kommit hem till jul, men till det eviga hemmet däruppe. Efter jordfästningen sjöngs ps. 377: 4-5, och efter ytterligare en sång av kören, »Saliga de som ifrån världens öden», framträdde överste Söderlindh till båren och tackade den under utövande av sitt yrke stupade flygaren för trogen tjänst. Till tonerna av en marsch ur oratoriet Simson av Händel utbars sedan kistan ur kyrkan.Vid graven nedlades en synnerligen rik och vacker blomstergärd till den avlidnes minne, och nästan alla kransarna bar band i de svenska färgerna. Bland dem som vid graven framförde en sista hälsning och hedersbevisning märktes överste Söderlindh, kapten Carlmarker och fältflygare Hoas från Hejde, vilken samtidigt med Ahlin korn till flyget. Kransar nedlades från bl. a. chefen för flygvapnet, Västgöta flygflottilj, dess andra division och flottiljens officerskår, Gotlands flygklubb, Vall IF, Skytteföreningen, kamrater på folkhögskolan och Månstads församling (där Ahlin störtade). Även kamraterna från skoltiden i Vall bringade med lärarinnan Elsa Nilsson i spetsen den avlidne sin hyllning.Efteråt följde en minnesstund i prästgården. Där sjöng kyrkokören ytterligare tre sånger: prosten Lattiks »Frid, Din frid, gjut i mitt hjärta», »Härlig är jorden» och »O, du min tröst» av Bach. Folkskoll. Joel Sundahl tackade på de anhörigas vägnar för all hedersbevisning, och pastor Töldsepp - ledde en andaktsstund, som avslutades med psalmen »Bred dina vida vingar». (Källa: 1324)

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"